TV 2 Sumo

Medlemsrabatten på TV 2 Sumo har opphørt.

Som følge av at TV2 Sumo har avsluttet samarbeidsavtalen med OBOS er det ikke mulig å kjøpe TV2 Sumo-abonnement med fast OBOS-rabatt.
Medlemmer som allerede har OBOS-rabatt på TV2 Sumo kan opprettholde rabatten til 31.12.2016 med mindre den sies opp av medlemmet. 

C Chat