OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet
Oppsal senter på Oppsal. Byggeprosjekt i bydel Østensjø, der OBOS bygger boliger og nytt kjøpesenter.
Byggeplass, bygningsarbeid, bygging, bygningsarbeidere. 
190 boliger på fra to til fem rom. 
Planlagt innflytting fra januar 2018.
Utbygger: OBOS Nye Hjem og OBOS Forretningsbygg
Entreprenør: Veidekke
Arkitektskap AS

Trapper opp kampen mot arbeidslivskriminalitet

OBOS skjerper innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i egne byggeprosjekter gjennom innføring av seriøsitetskrav.

Ved gjennomføring av vedlikehold og rehabilitering har styrene i boligselskapene ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektet gjennom byggherreforskriften, samt forskrift om informasjons- og påseplikt. Dette ivaretas ved utarbeidelse av såkalt SHA-plan og krav i kontraktsbestemmelser.

OBOS Prosjekt AS tilbyr nå boligselskapene utvidet oppfølging ved innføring av seriøsitetskrav. Målet er å hindre arbeidskriminalitet og øke kvaliteten på leveransene.

Les mer om seriøsitetskrav i artiklene under.

OBOS trapper opp kampen mot byggekrim 

Arbeidstilsynet, er du byggherre?(Lenke ut)

Informasjons- og påseplikt for oppdragsgivere (Arbeidstilsynet)(Lenke ut)

Anbefalte seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter(Lenke ut)

Hvorfor profesjonell prosjektleder? (OBOS Prosjekt)(Lenke ut)

 

Mars 2019

 

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her