Varm vinter for alle

OBOS har valgt å videreføre støtten til Operasjon Ved – Oslo, en frivillig organisasjon som har som formål å hjelpe minstepensjonister, funksjonshemmede og andre trengende i Oslo med gratis ved.

Operasjon Ved drives av 25 pensjonister og frivillige
Operasjon Ved drives av 25 pensjonister og frivillige Foto: Elin Sæterbø

Organisasjonen er et samarbeidstiltak mellom frivillige organisasjoner, Oslo kommune og frivillige enkeltpersoner. Organisasjonen holder til på Etterstad der 25 pensjonister og frivillige klargjør veden for utkjøring.

– Hver mottaker får seks sekker før nyttår og seks sekker etter nyttår. Dersom noen ber om mer ved fordi de bor under vanskelige forhold så får de dette, sier Arne H. Haug, styreleder i Operasjon Ved – Oslo.

800 varmere hjem

Utkjøringen starter tidlig på høsten og varer til ettervinteren og skjer på både kvelds- og dagtid.

– Vi vet at vinteren i Norge kan være både lang og nådeløs. Mange eldre og vanskeligstilte innbyggere i Oslo bor i gamle og trekkfulle leiligheter som «sluker» brensel i fyringssesongen. Vi forsøker å hjelpe disse med tilskudd til brenselforsyningen. I løpet av 2017 leverte vi ut omtrent 8000 sekker til rundt 800 husstander i Oslo, forteller han.

– En side ved utkjøringen som det vanligvis ikke fokuseres på er den sosiale siden. Det at noen kommer innom og snakker noen ord, kanskje utfører små oppgaver som for eksempel å bytte en lyspære eller lignende betyr mye for mange, sier han.

Det begynte spontant

Det startet i 1969 da Thormod Talseth ringte Aftenposten som på det tidspunktet hadde en innsamling kalt «Vinterens nød». Han hadde lagt merke til hvordan byggeplasser rundt omkring brant store bål av gamle forskalingsbord, stillaser og annet trevirke som de måtte kvitte seg med.

Han forstod ikke hvorfor dette skulle gå opp i røyk når så mange eldre og vanskeligstilte satt i kalde leiligheter og gruet seg til vinteren. Denne telefonen ble starten på et permanent humanitært tiltak for eldre og uføre.

Se andre prosjekter som har fått støtte fra OBOS gir tilbake

Søk om støtte fra OBOS gir tilbake