Hopp til innhold

Slik jobber vi med sikkerhet og antihvitvasking

Kundene våre er i hovedsak OBOS-medlemmer, borettslag og sameier. Faren for økonomisk kriminalitet er derfor lav. Likevel må vi passe godt på.

Når du blir kunde hos oss, eller i en annen norsk bank, får du en rekke kontrollspørsmål. De omhandler blant annet hvordan du har tenkt å bruke bankkontoen og om du planlegger å overføre penger til eller fra utenlandske kontoer. Kanskje du stusser over dette, men vi stiller dem for å bli kjent med deg og for å oppfylle lovkrav.

Viktig samfunnsansvar

Alle privatpersoner og bedrifter er kunde i minst én bank, og det gjennomføres millioner av pengeoverføringer hver eneste dag. Sett i lys av dette er det en svært liten andel transaksjoner som er ulovlige. Men én sak er én for mye. Jakten på økonomisk kriminalitet er et viktig arbeid alle banker tar del i. Bankene er lovpålagt å forhindre kriminell virksomhet, og har også et etisk ansvar for å beskytte den lovlige økonomien.

Vi ønsker ikke å blande oss i din økonomi. Bruk kortet og banken som du vil, så lenge du overholder vilkårene for bruk av banken og frister for betaling av lån og så videre. Trenger du økonomiske råd, er vi selvfølgelig tilgjengelig for det. Uvanlige pengetransaksjoner vekker derimot vår interesse, og blir rapportert inn til myndighetene for videre oppfølging. Denne «overvåkningen» er med på å avsløre svindelsaker, identitetstyverier og transaksjoner som omhandler hvitvasking av penger fra terrorfinansiering eller annen kriminalitet.

Dette er økonomisk kriminalitet

Midler fra kriminelle handlinger blandes gjerne med «hvite» penger for å fremstå som lovlige. Ved å sende penger mellom ulike bankkontoer vil det etter en stund bli vanskelig å bevise opprinnelsen, og dermed er de hvitvasket. Økonomisk kriminalitet er også terrorfinansiering med penger som flyttes til konfliktområder. Terrorister og våpenhandlere er avhengige av å ha tilgang på midlene, så bankene har et stort ansvar når det gjelder å stanse disse transaksjonene.

I internasjonal sammenheng har man erfart at personer med høytstående offentlige verv i land med mye korrupsjon ofte plasserer penger i vestlige banker. Dersom du har samme navn eller er i nær familie med en «politisk eksponert person», medlem av regjering, nasjonalforsamling, høyesterett eller lignende, kan det hende at du kontrolleres ekstra nøye.

Vi kan berolige deg med at kundene i OBOS-banken i all hovedsak er OBOS-medlemmer, borettslag og sameier. Her er sannsynligheten for økonomisk kriminalitet lav. Vi har ingen bedriftskunder med uoversiktlig virksomhet, og vi har ingen kunder utenfor Nordens grenser. Likevel må vi passe godt på, og har omfattende systemer og rutiner på plass for å hindre hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet.

En sikker bankhverdag

De færreste av oss tenker på at vi kan bli et offer for økonomisk kriminalitet, men det er likevel lurt å ta noen forhåndsregler. Her er noen hverdagstips for å beskytte deg og din økonomi:

  • BankID er en trygg digital identifikasjonsmetode, og benyttes både til innlogging og elektronisk signering. Men husk at du aldri må dele BankID-opplysningene dine med noen. Dette er din personlige signatur og legitimasjon. Verken partner, andre i familie eller vennekrets skal ha tilgang til å benytte din BankID.
  • Du finner dine kundedata og avtaler når du logger inn i nettbanken. Her har du fullt eierskap og kontroll over egne personopplysninger.
  • Send oss e-post i vårt krypterte kontaktskjema, så unngår vi at informasjonen leses av uvedkommende.
  • Når du mottar e-post eller nyhetsbrev fra oss, lenker vi aldri direkte til nettbankens innloggingsside. Vi vil heller aldri i en e-post be deg oppgi informasjon som passord, fødselsnummer eller kredittkortopplysninger.

Vit at du er trygg hos oss!