Hopp til innhold

Kjøpsvilkår

Produktinformasjon og pris

Produktinformasjon

Nettbutikken tilbyr produkter eller tjenester fra OBOS-tilknyttede borettslag og sameier («selger»). Kjøpere er privatpersoner, vanligvis beboere, besøkende eller andre som mottar en ytelse fra boligselskapet. Type vare eller tjeneste vil fremgå av dialogen i forkant av betaling, eventuelt angis av betaler selv.

Priser

Alle priser er i norske kroner og er inkludert eventuell merverdiavgift, gebyrer og avgifter. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Selger kan ensidig endre, slette eller avvise slike ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre

Når betaling er autorisert vil bekreftelse på gjennomført betaling fremgå i skjermbilde og, om ønskelig, som en kvitteringsmelding på e-post. Tilsvarende vil selger motta en bekreftelse per e-post. Dette vil danne grunnlag for utlevering av varen eller tjenesten fra selger.

Selger forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt eller på annen måte utilgjengelig. Kjøper vil i så fall motta melding om dette. Det vil da være anledning til å kansellere bestilling.

Leveranse

Vanligvis vil varene eller tjenestene kunne utleveres eller gjøres tilgjengelig umiddelbart. Dersom det er tomt for en vare eller tjenesten ikke lenger tilbys kan selger kansellere ordren.

Frakt

Varen eller tjenesten vil vanligvis ikke være gjenstand for frakt, da autorisert betaling vil være grunnlag for umiddelbar overlevering. Dersom frakt er aktuelt skal selger opplyse kjøper om dette særskilt, herunder eventuelle kostnader.

Betaling

Selger krever betaling for varen eller tjenesten fra det tidspunkt den blir gjort tilgjengelig for kunden. Selger skal inkludere eventuelle utgifter forbundet med porto, frakt, emballasje m.m. Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetoder vi tilbyr i kjøpsprosessen.

Personopplysninger

Selger behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon

Når du handler hos selger blir betalingen behandlet av NetAxept, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Rutiner for retur av varer

Avbestilling

I de tilfeller der betaling danner grunnlag for en senere leveranse kan varen eller tjenesten avbestilles. Dette skal i så fall meldes snarest mulig til selger, som i sin tur kan kansellere eller reversere belastet beløp. Påløpte kostnader for selger må uansett dekkes ved avbestilling, f.eks. kostnader ved fremstilling av varer etter spesifikasjoner eller med personlig preg.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi selger skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Selger vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven), eller kjøpslovgivingen for øvrig hvis du ikke er en forbrukerkjøper.

Angrerett

I utgangspunktet er betalingstjenesten tilpasset varer og tjenester som er:

  1. reservert på nett for avhenting
  2. fremstilt etter spesifikasjoner
  3. har personlig preg eller forringes / utgår raskt på dato

Typiske varer og tjenester er tilpassede nøkler, navneskilt, postkasseskilt, vasketid på gitte tidspunkter, lading av el-bil mv. Denne type varer og tjenester er ikke underlagt ordinær angrerett.

Dersom varen eller tjenesten som tilbys er underlagt angrerett, skal selger utstede et utfylt angrerettskjema til kjøper. I følge angrerettloven gjelder da angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema.

Eventuell returforsendelse må betales av kjøper. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium, utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.