Hopp til innhold

Fellesgjeld

Bor du i et borettslag har du og de andre som bor der mest sannsynlig et felleslån eller en fellesgjeld. Men hva er egentlig fellesgjeld og hva brukes pengene til?

Slik fungerer fellesgjeld

Bor du i et borettslag har du og de andre som bor der mest sannsynlig et felleslån eller en fellesgjeld.

Fellesgjeld eller felleslån er lånet borettslaget har tatt opp for å bygge, vedlikeholde eller forbedre boligene.

Borettslaget er ansvarlig for hele lånet – og du er kun ansvarlig for den delen av lånet som er knyttet til boligen din. Hvis du selger boligen, så overtar den nye eieren fellesgjelden og fortsetter nedbetalingen der du slapp.

Felleskostnader

I et borettslag betaler du felleskostnader hver måned. Deler av felleskostnadene går til å betale renter og avdrag på fellesgjelden, og resten går til driftskostnader som borettslaget har.

Det kan være forsikringer, vaktmestertjenester, trappevask og kommunale avgifter, pluss vedlikehold av uteområde, fasade og inngangsparti. Det er styret i borettslaget som sørger for at felleskostnadene blir betalt, men utgiftene dekkes av beboerne i fellesskap.

Når styret i borettslaget skal finne ut hvor stor del av det felleslånet den enkelte beboer er ansvarlig for, deles beløpet på antall leiligheter. Har du en større bolig enn naboen, er det også naturlig at du er ansvarlig for en større del av lånet.

Flytter du inn i et nytt OBOS-borettslag får du avdragsfrihet på fellesgjelden de første fem årene.

Kjøpe bolig med høy fellesgjeld?

Noen er skeptiske til å kjøpe bolig med høy fellesgjeld. Det trenger du ikke være, men det er et par ting du bør undersøke før du kjøper.

Det første er å se på prisen på boligen som en helhet. Du må se på totalprisen til boligen og undersøke hvor mye du må betale i felleskostnader hver måned.

Når du søker om lån er det totalprisen, innskudd og fellesgjeld, du får finanserings- eller lånebevis på. Banken vil også se om du kan betjene felleskostnadene, i tillegg til renter og avdrag på ditt private lån.

Hva brukes pengene til?

I noen borettslag er fellesgjelden høy, og det lønner seg alltid å undersøke hvorfor det er slik. Borettslaget kan ha tatt opp et lån for å gjøre større vedlikeholdsarbeid for å forbedre boligene. Det kan i så fall være svært positivt, og tyder på et styre som er opptatt av å vedlikeholde bygningen. Det gagner deg at boligen holdes i god stand og kan resultere i at boligen øker i verdi.

Er borettslaget derimot dårlig vedlikeholdt, bør du tenke deg om to ganger før du kjøper bolig med høy fellesgjeld. Du bør undersøke hva den store fellesgjelden skyldes og hvordan de planlegger å nedbetale lånet. Finnes det planer som gjør at fellesutgiftene vil stige eller synke over tid? I prospektet ligger ofte referat fra siste generalforsamling.

Bruk litt tid på å bla gjennom prospektet og se om det er planer som kan påvirke din privatøkonomi. Ta høyde for at renten kan gå opp og tenk over hva det vil bety for deg.

Kontakt gjerne styret og spør om de har tatt høyde for renteøkning eller om felleskostnadene må økes i takt med økte renter. Vær også oppmerksom på om det er inngått avtale om avdragsfrihet på lånet, og hva det vil bety for din privatøkonomi når avdragsfriheten oppheves.

Individuell nedbetaling

Noen borettslag har mulighet for individuell nedbetaling (IN-ordning). Denne ordningen gir deg større mulighet til å styre din økonomiske situasjon. Vurderer du å betale ned din del av fellesgjelden, er det først lurt å sjekke hvor du får lavest rente over tid; på ditt private boliglån eller på fellesgjelden.