Hopp til innhold

Du kan bygge fremtidens bank

Her får du tilgang til bankens API-er og dokumentasjon på hvordan disse kan brukes.

Betalingstjenestedirektivet

EU-direktivet PSD2 (Revised Payment Services Directive) setter krav til bankene om å dele API-er og regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS, omfatter dette også Norge.

API-ene er programmer som gjør at banktjenester og systemer kan snakke sammen på tvers av bedrifter. Målet er blant annet å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme innovasjon og styrke sikkerheten for betalinger, slik at bankhverdagen blir enda enklere for deg som kunde. Tredjepartsleverandører skal via API-ene kunne utvikle tjenester som gjør det lett å gjennomføre betalinger og få en samlet oversikt over egen økonomi uten å logge inn i nettbanken – forutsatt at kundene gir tillatelse. Dette baner vei for nye muligheter som kan endre betalingsvanene våre.

Nye tjenester og muligheter

Du vil kunne oppleve at kontoene dine blir gjort tilgjengelig i nye tjenester, eksempelvis i en app som ikke er knyttet til nett- eller mobilbanken. Du skal kunne se saldoen din, få en oversikt over transaksjonene som har gått ut og inn på kontoen og du skal kunne betale for varer og tjenester uten å logge inn i nett- eller mobilbanken. I forkant av dette må du selvfølgelig ha gitt din tillatelse til at kontoene dine blir tilgjengeliggjort for deg. Du trenger ikke å bekymre deg for sikkerheten. Den vil være det samme som i nettbanken, som for eksempel BankID.

Bygge fremtidens bank

Som utvikler har du muligheten til å være med og bygge fremtidens betalingstjenester. Du kan utvikle nye og innovative tjenester for eksisterende og fremtidige kunder som har konto i OBOS-banken. API-ene vil gi deg oversikt over mulighetene, og fungerer som en slags katalog eller startside. Det er fort gjort å komme i gang.

Driftsrapporter

Bankene er pålagt å rapportere oppetid og responstid for våre API-er sammenlignet med oppetid i egne kanaler. Ta kontakt med banken dersom du ønsker informasjon om disse rapportene.

Nyttig informasjon