Oversiktsbilde over byggeprosjektet Oen i Oslo

Høydepunkter 2018

2018 ble nok et år med rekordresultater for OBOS.

Ny rekord i antall medlemmer

I løpet av året fikk OBOS 26 045 nye medlemmer. Ved utgangen av året var antall betalende medlemmer hele 454 442, noe som er ny rekord.

Beste resultat i OBOS-historien

Resultatet før skatt i 2018 nådde 2 928 millioner kroner, mot 2 643 millioner kroner året før. Flere ferdigstilte boliger er den viktigste driveren bak resultatveksten.

Resultatet gir OBOS et solid handlingsrom for nye investeringer i boliger og andre tjenester til medlemmene, herunder en økt satsing på digitalisering i hele virksomheten.

Økt samlet omsetning

OBOS samlede omsetning økte fra 11 569 millioner kroner i 2017, til 13 162 millioner kroner i 2018.

Over 3 100 solgte boliger

Samlet sett ble det i 2018 solgt 3 103 boliger i selskaper eid eller deleid av OBOS i 2018, mot 3 387 boliger i 2017. Av disse ble 1 818 solgt i Norge, 1 280 i Sverige og 5 i Danmark.

OBOS’ andel av totalt antall solgte nye boliger var 2 805 boliger. OBOS er dermed den største boligutvikleren i Norge og den nest største i Norden.

Byggestart/ferdigstillelse av nye boliger

OBOS har i løpet av 2018 igangsatt bygging av 3 213 boliger og ferdigstilt 3 952 nye boliger i prosjekter eid eller deleid av OBOS.

Tomtekjøp for 1,8 milliarder kroner

2018 har OBOS inngått avtale om kjøp av tomter som til sammen har et potensial for bygging av ca. 4 600 boliger, hvorav OBOS’ andel utgjør ca. 4 000 boliger. 

Kjøpesummen totalt er på cirka 1,8 milliarder kroner.

Etablering av Construction City på Ulven

Ulven omfatter 280 mål i Hovinbyen i Oslo og skal utvikles med mer enn 2 000 nye boliger og 200 000 kvadratmeter næringsbygg.

I 2018 etablerte OBOS Construction City som klynge og eiendomsselskap, sammen med AF Gruppen og BetonmastHæhre.

Construction City skal huse OBOS nye hovedkontor og andre aktører. Klyngen skal fremme «The future of construction» gjennom samhandling og nye løsninger i hele bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen. 

Bostart – ny prismodell for salg av nye boliger

I Norge har OBOS lansert konseptet OBOS Bostart på Ulven der kjøperne får en rabatt på 10–15 prosent mot å binde seg til å selge boligen tilbake til OBOS ved resalg. 

Konseptet skal bidra til at flere medlemmer kommer inn på boligmarkedet.

OBOS Eiendomsmeglere størst på OBOS-boliger

Det ble i 2018 omsatt totalt 7 326 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag, mens det i 2017 ble omsatt 7 066 boliger.

OBOS Eiendomsmeglere var i 2018 den største megleren av boliger i OBOS-tilknyttede borettslag med 20 prosent av salget og omsatte totalt 2 102 boliger i 2018 gjennom de 13 kontorene i Oslo, Hamar, Fredrikstad, Tønsberg og Stavanger.

Flere brukte forkjøpsretten

Ved omsetning av brukte leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag benyttet medlemmene forkjøpsretten i 23 prosent av salgene i 2018, mot 21 prosent i 2017.

Ved salg av OBOS nye boligprosjekter ble 49 prosent av boligene solgt etter ansiennitet på første salgsmøte. I Block Watne var det det 10 prosent av de frammøtte på salgsmøtene som benyttet sin forkjøpsrett til boligene. 

Kraftig utlånsvekst i OBOS-banken

OBOS-banken har i 2018 hatt en kraftig utlånsvekst på 6 160 millioner kroner, en økning på 21 prosent.

Utlån til personmarkedet var 13 352 millioner kroner ved utgangen av 2018, mot 11 958 millioner kroner i 2017. Dette gir en vekst på 12 prosent.

Sum utlån til bedriftsmarkedet inkludert utlån gjennom Eika Boligkredit utgjorde 25,96 milliarder kroner. En økning på 16 prosent sammenlignet med fjoråret.

230 000 forvaltede boliger i Norge

OBOS-konsernet har forretnings- og regnskapsføreravtaler med 4 294 selskaper. Majoriteten av disse er boligselskaper, og disse har til sammen 229 959 boliger. Nettoveksten i antall boliger som OBOS-konsernet er forretningsfører for var i 2018 på 10 086 boliger.

For å posisjonere seg for framtiden kjøpte OBOS i første kvartal 2019 også 39,6 prosent av aksjene i det svenske boligforvaltningsselskapet SBC Bostadsrättcentrum AB.

675 000 kvadratmeter næringseiendom

Totalt eier OBOS-konsernet om lag 675 000 kvadratmeter næringseiendom i hel- eller deleide eiendommer. Utleiegraden i selskapets eiendomsmasse var i 2018 på 96,2 prosent.

I løpet av 2018 ferdigstilte virksomhetsområdet et nytt kjøpesenter på Oppsal, samt hotellet Scandic i byutviklingsprosjektet Portalen i Lillestrøm. Det er solgt flere eiendommer, herunder Strandveien 43 i Trondheim.

OBOS Forretningsbygg vant MSCI Awards 2018 for den best balanserte avkastningen på porteføljen de siste tre årene i Norge.

Bra omsetning for OBOS Kjøpesentre

OBOS-sentrene hadde i 2018 en omsetningsvekst på 1,5 prosent. 

Et nytt kjøpesenter på Oppsal ble ferdigstilt i mai 2018 og på Lambertseter er det ferdigstilt 3 000 kvadratmeter næringslokaler som del av et nytt boligprosjekt vis-à-vis Lambertseter senter.

Høsten 2018 ble reguleringsplanen godkjent for nytt senter på Holmlia i Oslo, med en kombinasjon av handel og nye kontorlokaler. Planlagt byggestart er våren 2019. Samlet investering er på 500 millioner kroner.

Økt satsing på innovasjon

I løpet av 2018 er det startet flere tiltak for å utvikle og styrke innovasjonskulturen og innovasjonsprosessene internt i OBOS gjennom kurs og etablering av innovasjonsagenter. Det er etablert en partneravtale med StartupLab.

Det har i 2018 kommet flere nye produkter og tjenester for beboere og medlemmer og det pågår prosjekter i alle divisjoner. OBOS har etablert selskapet OBOS Smart Living som skal levere nye tjenester og produkter til våre hjem. 

OBOS Sverige har etablert en ledende posisjon innenfor svensk byggenæring bl. a. gjennom testprosjekt med bruk av AR (Augmented Reality) samt et av Europas første testprosjekt med takstein med integrerte solceller.

Future-Built-prosjekter på Manglerud og Fornebu

Boligdivisjonen jobbet i 2018 med planer for to Future-Built-prosjekter. Et boligkompleks på Manglerud, og et bolig- og byområde på Fornebu med 700 boliger og inntil 5 000 kvadratmeter med handel/service på gateplan.

Begge har svært høye miljøambisjoner, herunder plusshus og bruk av massivtre.

Suksess med selvkjørende busser

OBOS satte sommeren 2018 opp en pilot med selvkjørende busser på Fornebu. Over 10 000 personer tok turen og piloten var en suksess.

Det var en av de første pilotene i landet med selvkjørende kjøretøy og det viser at OBOS er i spissen når det gjelder å teste og ta i bruk nye løsninger. OBOS vil utrede ulike mobilitetsløsninger videre.

Delingstjenesten Nabohjelp rundet 100 000 brukere

OBOS har i 2018 fortsatt den offensive satsingen på delingsplattformen Nabohjelp – en app som gjør det enklere å spørre naboen om ulike tjenester.

I slutten av 2018 hadde plattformen 100 000 brukere i nabolag i hele Norge, mot 35 500 brukere i slutten av fjoråret.

106 millioner til gode formål

OBOS har som strategisk mål å utvikle byer og steder og å utøve samfunnsansvar. For også å bidra til livet mellom husene og gi tilbake til medlemmer og lokalmiljøer, har OBOS etablert programmet "OBOS gir tilbake". 

I 2018 ble det delt ut 106 millioner kroner til gode tiltak innenfor kultur, idrett og miljø – med særlig vekt på positive tiltak for barn og unge.

Les mer fra årsrapporten