Hopp til innhold

Rekordår skaper ny vekst

Godt resultat oppfyller nye boligdrømmer og bygger framtidens bærekraftige samfunn.

Resultatet før skatt i 2018 endte på 2,9 milliarder kroner, en økning på 285 millioner fra i fjor. Flere ferdigstilte boliger er driveren bak resultatveksten. Det gode resultatet sammen med vekst i merverdier i konsernets tomteportefølje, gir en verdijustert egenkapital på 40,6 milliarder kroner. Dette gir oss et godt handlingsrom for nye investeringer og videre vekst til beste for medlemmene.

Godt salg og langsiktig posisjonering i boligbyggingen

2018 var et godt salgsår med 3103 solgte nye boliger, til tross for et mer krevende svensk boligmarked. Vi forventer god etterspørsel i det norske markedet framover. Derfor har OBOS en solid portefølje av nye prosjekter som skal ut for salg i 2019. I 2018 har OBOS skaff et seg tomter for 4600 boliger, med en samlet investeringsramme på 1,8 milliarder kroner. For OBOS er det viktig å planlegge langsiktig og å hele tiden kunne tilby medlemmene boliger.

Satsing på bærekraft i et bredt perspektiv

OBOS arbeider med bærekraft også i et sosialt perspektiv. I 2018 lanserte vi konseptet Bostart på Ulven for å gjøre det lettere å eie egen bolig. Boligen selges til redusert pris mot en forkjøpsrett for OBOS når boligen en gang skal selges. Bostart fortsetter i 2019 og 2020 med 400 boliger i flere prosjekter. Boligene forbeholdes OBOS-medlemmer. Slik bidrar OBOS til å bruke sin finansielle styrke og kompetanse til å oppfylle boligdrømmer for mange som i dag ikke har en reell mulighet til å kjøpe den boligen de trenger.

OBOS har et stort ansvar for å bidra til en klima- og miljøvennlig utvikling. OBOS lanserte i 2018 flere store bolig- og næringsprosjekter med en tydelig miljøprofil. Vi har som første private aktør hatt prøverute med selvkjørende elektrisk buss i Norge. OBOS er også hovedsponsor for bysykkelordningen i både Oslo og Bergen og har innhentet rammeavtaler for elbillading i boligselskaper. OBOS har bidratt økonomisk til at boligselskaper kan bytte ut sin oljefyring med ny, ren energi og vi har byggestartet en rekke vannkraftverk.

Et helhetlig tilbud til kundene og medlemmenes beste

Vi forvalter nesten 230 000 boliger og hadde en netto vekst på over 10 000 boliger. For å tilby bedre tjenester til våre kunder, de som bor i boligene vi forvalter, er det nødvendig å søke enda mer kompetanse og å investere i enda flere digitale løsninger. En milepæl i 2018 var lanseringen av den nye digitale styreportalen.

OBOS-banken ble i 2018 kåret til Norges beste dagligbank. Banken hadde en sterk utlånsvekst på 12 prosent i privatmarkedet og 16 prosent til borettslag og sameier. Vi skal strekke oss lenger for dem som skal kjøpe ny bolig av OBOS, eller som har behov for finansiering av boligselskapene.

Ved utgangen av året hadde OBOS 454 442 betalende medlemmer, en vekst på seks prosent fra året før. Vi jobber hele tiden med å tilby enda bedre medlemsfordeler, og gjøre OBOS-medlemmene enda mer fornøyde. OBOS brukte ca. 106 millioner kroner til samfunnsnyttige formål, ofte kombinert med medlemsfordeler eller profilering.

OBOS er godt rustet for å møte forventningene både fra medlemmer, kunder og markedet. Samtidig er det viktig med tett oppfølging og god risikostyring for å kunne møte raske endringer, spesielt knyttet til hendelser i internasjonal økonomi, marked og regelverksendringer. Takk til over 2 600 ansatte, samarbeidspartnere, kunder, medlemmer og tillitsvalgte. Vi skal fortsette å jobbe sammen for å bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Signaturen til konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj

Les mer fra årsrapporten

Grafer som viser brutto boligutvikling og boligsalg i 2019. 3404 solgte boliger. 3814 ferdigstilte boliger. 3294 igangsatte boliger. 5414 – estimert antall mulige boliger på tomter kjøpt i 2019.

Årsberetningen 2019

Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring.
Resultat før skatt i millioner kroner. 2015: 2268. 2016: 2837. 2017: 2643. 2018: 2928. 2019: 3737.

Regnskap 2019

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner året før.