Rapporter og presentasjoner

Årsrapport 2016

Les om OBOS virksomhetsområder, eierskap og høydepunkter fra 2016. I tillegg finner du informasjon om OBOS samfunnsengasjement, og vår satsing knyttet til miljø.

Lett tilgjengelig, og til nedlastning, finner du også nøkkeltall, regnskap med noter og finansprospekt for 2017.