Rapporter og presentasjoner

Årsrapport 2017

Les om OBOS virksomhetsområder, eierskap og høydepunkter fra 2017. I tillegg finner du informasjon om OBOS samfunnsengasjement, og vår satsing knyttet til miljø.

Lett tilgjengelig, og til nedlastning, finner du også nøkkeltall og regnskap med noter.