Hopp til innhold

Ofte stilte spørsmål

Det dukker gjerne opp mange spørsmål når du skal i gang med å bygge hus. Her finner du svar på spørsmålene vi oftest får av andre i samme situasjon som deg.

Filter

Vi har alt i ett og samme konsern, og det er OBOS Block Watne Entreprenør AS som bygger boligene våre. De har byggeledere og egne dedikerte tømrerlag som plassbygger boligen din på stedet.

Som totalleverandør forholder vi oss kun til underleverandørene våre, som innkjøpsavdelingen vår har skrevet rammeavtale med. Vi fokuserer på produkter og materialer av høy kvalitet og varighet, og benytter derfor kun anerkjente kvalitetsleverandører.

Som arkitekt og totalentreprenør med god økonomisk forståelse og bred erfaring med å prise boliger, kan vi tidlig i prosessen vurdere hva som er mulig innenfor de økonomiske rammene dine. Vi følger deg fra tomtebefaring til du står med nøkkelen i døra, og fra vi møtes første gang er det budsjettet ditt som ligger til grunn for de avgjørelsene vi tar sammen underveis. Slik ufarliggjør og strømlinjeformer vi prosessen med å tegne opp huset ditt, uten at detaljer og kostnader går over styr.

Erfaringsmessig tar det cirka tre måneder fra vi møtes på tomtebefaring til forprosjektet er gjennomført, og du kan skrive byggekontrakt med oss.

En dedikert prosjektleder følger deg og prosjektet ditt fra tomtebefaring og til du står med nøkkelen i hånda. Vi gjør et grundig og veloverveid arbeid i forprosjektet og under utarbeidelsen av arbeidstegningene. Slik sikrer vi at både tegningsunderlaget og leveransebeskrivelsene er spikret og låst når underleverandører og tømrere starter opp på byggeplassen. Det gjør prosessen forutsigbar, strømlinjeformet og effektiv.

OBOS Block Watne Eneboliger står selv som ansvarlig søker for prosjektene som det skal søkes byggetillatelse for.

På tomtebefaringen diskuterer vi tomtens kvaliteter sammen. Vi ser på ideell plassering av den framtidige boligen din, basert på preferansene dine, økonomiske rammer og reguleringsbestemmelser. Av erfaring varer befaringen cirka en time, og informasjonen vi henter inn på tomtebefaringen danner grunnlaget for prosjekteringen av den nye boligen din.

OBOS Block Watne er Norges største produsent av trehus. Treverk er kortreist og finnes over hele landet vårt. I tillegg er det et bærekraftig materiale av god kvalitet og som det er lett å forme.

Trehusene våre blir bygget på plassen, noe som bidrar til lavere klimautslipp under byggeprosessen, og en oversiktlig prosess der det er lettere å redusere og sortere avfall. Et hus bygget i tre er derfor et godt valg om du ønsker en solid og energiøkonomisk bolig.

Tomtens reguleringsbestemmelser kan gi føringer for hva som er tillatt av materialbruk og farger, men i de fleste tilfeller står du fritt til å velge selv. Vi forholder oss til ønskene dine, men vil også rådgi og veilede deg underveis i prosessen. Sammen sørger vi for at sluttresultatet er både helhetlig og arkitektonisk pent.

OBOS Block Watne Eneboliger har hovedkontor i Oslo sentrum, og nedslagsfelt hovedsakelig en times kjøretur fra hovedstaden. I tillegg har OBOS Block Watne driftskontorer med byggeledelse og tømrerlag i de fleste landsdeler, som gir muligheter for å bygge med oss utenfor nedslagsfeltet vårt.

I et forprosjekt får du arkitekttegninger av både fasade og planløsninger, og leveransebeskrivelser av eksteriør- og interiørvalg, som du har utarbeidet i samarbeid med en interiørkonsulent. I tillegg får du et komplett pristilbud på totalleveranse av en nøkkelferdig bolig, inkludert grunn- og betongarbeider.

En utleiedel kan gi rom for fleksibilitet i form av mulighet for utleie, og kan gi en ekstra inntekt. I tillegg kan det være praktisk om du trenger ekstra plass for ungdommen i huset eller en generasjonsdel senere i livet. Om du en dag skal selge, er det mange boligkjøpere som ser stor verdi i at boligen har en del som er godkjent for utleie, og de økonomiske fordelene dette kan gi. Dersom størrelsen på utleiedelen er mindre enn halvparten av det totale arealet til boligen din, er inntekten dessuten skattefri.

Men, en utleiedel øker også byggekostnadene. En bolig med utleiedel vil kreve flere bad og kjøkken enn en bolig uten, og kjøkken og bad er som regel de dyreste rommene i huset. I tillegg vil det påløpe en del ekstra utgifter knyttet til lydisolering mellom utleiedelen og resten av boligen. Du bør også være oppmerksom på at dersom utleiedelen skal være en separat boenhet, så må enheten tilfredsstille enkelte krav knyttet til brannisolering, takhøyde og parkeringsplass, noe som igjen kan bety flere utgifter.

Les mer om å bygge hus med utleiedel

De fleste søknader har som regel en behandlingsfrist på 12 uker, som regnes fra kommunen har mottatt søknaden. Hvis kommunen vurderer at det er mangler i søknaden, vil det bli bedt om ytterligere dokumentasjon, og behandlingstiden vil regnes fra tidspunktet denne dokumentasjonen er mottatt. Ved to-trinns søknader har kommunen ytterligere tre ukers behandlingsfrist for søknad om igangsettingstillatelse. Når igangsettingstillatelse er gitt kreves det cirka fire uker til utarbeidelse av arbeidstegninger. Arbeidstegningene utarbeides av OBOS Block Watne Entreprenør. Når arbeidstegningene er klare kan boligbyggingen begynne.

Ved å bygge en kjeller får du mulighet til å utnytte arealet under boligens hovedetasjer. I kjelleren kan du plassere tilleggsfunksjoner som boder, vaskerom og teknisk rom – rom du ikke trenger tilgang til like ofte som oppholdsrommene. Tilgang til dagslys kan ofte være en utfordring i en kjelleretasje, som kan gjøre det vanskeligere å benytte kjelleren til plassering av oppholdsrom. Bygging av kjeller vil føre til en stor tilleggskostnad i totalprisen for prosjektet, og bør derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

I et forprosjekt diskuterer og beslutter vi arkitektonisk utforming, ulike planløsninger og rommenes funksjon, i tillegg til boligens eksteriør og interiør.

Alle OBOS Block Watne sine eneboliger blir plassbygget.

Når du skal bygge bolig er det viktig å tenke på hva dine faktiske ønsker og behov er. Få en oversikt over budsjettet ditt tidlig i prosessen, slik at det blir enklere å ta stilling til hva du vil prioritere i den nye boligen din. Hvem skal bo der, hvordan skal boligen bidra til å gjøre hverdagen din enklere, og hvor mye fleksibilitet ønsker du med tanke på at behovene dine kan endre seg over tid?

Forprosjektet koster 150 000 kroner.

Vi kan hente inn pris og levere alt du ønsker, men det er budsjettet ditt som til syvende og sist avgjør hva som er mulig å få til. Det er mange prioriteringer og valg som skal tas underveis i prosessen. Vi hjelper deg å ta gode, fornuftige valg tilpasset rammene for budsjettet ditt.

Prisen på en byggesøknad avhenger av hvilken kommune søknaden skal sendes til. Eksempelvis koster det, ifølge gebyrforskrift vedtatt 31. januar 2024, 34 910 kroner å søke om oppføring av en enebolig med bruksareal (BRA) mellom 50 og 150 kvadratmeter i Oslo kommune. I tillegg kommer det et tilleggsgebyr om det skal søkes om dispensasjon. Du kan lese om gjeldende priser i forbindelser med byggesaker på nettsidene til kommunen der tomten din ligger.

Prisen for et hus vil avhenge av tomten, størrelsen på boligen, materialvalg og lignende. Du har kanskje vært i kontakt med banken, og har en formening om hva du kan bruke på å bygge din framtidige bolig? Som arkitekt og totalentreprenør med god økonomisk forståelse og bred erfaring med å prise boliger, kan vi tidlig i prosessen vurdere hva som er mulig innenfor budsjettet og ønskene dine.

Les mer om hva som påvirker prisen

Størrelsen og kompleksiteten til boligen er avgjørende for å anslå byggetid, men av erfaring tar det cirka 380 kalenderdager å bygge en enebolig.

Ta kontakt med oss

Prosjektleder Line Wergeland. Foto.
Line Wergeland
Prosjektleder
92 22 71 13
line.wergeland@obos.no
Foto av Helena Hegstad Diamantis, arkitekt i OBOS Block Watne Eneboliger
Helena Hegstad Diamantis
Arkitekt
46 44 32 85
helena.diamantis@obos.no