Hopp til innhold

Garantert betaling av felleskostnader

Faste inntekter gir økt forutsigbarhet og redusert risiko i borettslaget.

Med garantert betaling av felleskostnader overtar vi ansvaret for innkrevingen av alle felleskostnader i borettslaget. Vi garanterer at borettslaget får sine inntekter uavhengig av om andelseier betaler eller ikke. Den totale summen av felleskostnadene blir betalt inn til borettslagets konto på en fastsatt dato hver måned.

Større forutsigbarhet

Garantert betaling av felleskostnader betyr at styret kan planlegge tiltak og styre likviditeten i boligselskapet med mye større forutsigbarhet. Risikoen blir også redusert, og styret slipper for eksempel å sette opp felleskostnadene som følge av manglende betalinger.

Hva koster det?

Prisen på avtalen avhenger av størrelsen på felleskostnadene, men ligger generelt mellom 0,5-1,5 % av de totale årlige felleskostnadene, i tillegg til etablering- og tinglysingsgebyr.

Alle borettslag som er forvaltet av OBOS kan søke om garantert betaling av felleskostnader.