Hopp til innhold

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Noen andelseiere har mulighet og ønsker å nedbetale på sin andel av fellesgjelden i borettslaget. Ved å nedbetale vil andelseier få redusert sine månedlige felleskostnader. Det finnes en ordning også for sameier.

Tilrettelegging og vedtak

Vi kan hjelpe styret med å tilrettelegge for individuell nedbetaling for de eierne som ønsker det. En tiltredelse til IN-ordningen må vedtas i en generalforsamling og det må inngås avtale mellom borettslaget og OBOS.

Sikkerhet

Det vil fortsatt være borettslaget som står ansvarlig for fellesgjelden overfor banken. Andelseierne som velger å innbetale på IN-ordningen vil få sikkerhet for sin innbetaling via pantedokumentet som er tinglyst på eiendommen.

Alle borettslag som er forvaltet av OBOS kan få tilbud om individuell nedbetaling av fellesgjeld, og alle sameier kan få tilbud om administrasjonsavtale for nedbetaling av fellesgjeld