Fasade

1 av 21

Grindalsvegen 1

Romslig 2-roms omsorgsleilighet i 4.etg med heis og balkong, fellesstue og mulighet for leie av gjesteleilighet!

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 1 120 968

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld + omkostninger.

Prisantydning: kr 900 000

Fellesgjeld: kr 210 000

Fellesgjelden er lånet som er forhandlet fram for borettslaget. Du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til boligen din.

Omkostninger: kr 10 968

Omkostninger er en engangskostnad som dekker offentlige avgifter, tinglysingsgebyr m.m.

Felleskostnader pr. måned: kr 5 487

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Forretningsfører

  Obos Innlandet. Tlf 22 86 55 00.

 • Forsikring

  Borettslaget er fullverdiforsikret i KLP Skadeforsikring med polisenr. 8072191. Kjøper må selv sørge for innboforsikring.

 • Ligningsverdi

  Forespørsel er sendt Skatt Øst, men henvendelsen er pr. d.d. ikke besvart.

 • Felleskostnader

  Totale felleskostnader pr. d.d. kr 5.487,- pr. md.
  Herav:
  Felleskostnader, kap 3.149,-
  Kapitalkost. lån 1 DNB01 2.338,-
  Beløpet inkluderer: Forretningsførerhonorar, revisjonshonorar, vaktmestertjenester, vedlikehold, kabel-tjenester, bygningsforsikring, kommunale avgifter, renter og avdrag på fellesgjelden, og andre driftskostnader.

  IN-lån: For borettslag/selskap med IN-ordning sendes det ut giroer for felleskostnader og kapitalkostnader for 3 måneder av gangen. Sum kapitalkostnader endres dersom det skjer renteendringer og kommer da som tillegg på giroene påfølgende måneder (ev. fratrekk ved rentenedgang). Det gjøres derfor oppmerksom på at faktura for felleskostnader kan endres uten nærmere varsel grunnet renteendringer på IN-lån.

 • Andel fellesgjeld/fellesformue

  Andel fellesgjeld pr. 01.08.2023 Kr 210 000,-
  Andel fellesformue pr. 31.12.2022 kr 26 374,-

 • Garantiordning

  Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv- måneder regnet fra oppsigelsesdato

 • Totale kostnader

  900 000,- (Prisantydning)
  210 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 110 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  6 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  240,- (Pantattest kjøper)
  500,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
  500,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  --------------------------------------------------------
  10 968,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 120 968,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beskrivelse

  Lys og romslig to-roms omsorgsleilighet i 4. etasje på Glommen Terrasse.

  Entré med garderobeskap, og direkte adkomst til bad.

  Romslig kjøkken med åpen løsning mot stuen. Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og benkeplate med oppvaskkum i stål, og fliser i benkerygg. Kjøkkeninnredningen har profilerte fronter på over og underskap. Kjøkkenet har plass for frittstående kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr.

  Stue med god plass til både sittegruppe og spisegruppe. Fra stuen er det utgang til balkong.

  Soverom med to doble garderobeskap. Fra soverommet er det enkel ankomst til baderom ved hjelp av skyvedør.

  Bad med belegg på gulv og vegger. Baderomsinnredning med enkel servant og høyskap, dusjkabinett og gulvmontert toalett. Opplegg for vaskemaskin.

  Leiligheten disponerer også en bod i kjeller.

 • Beliggenhet

  Glommen Terrasse ligger meget sentrumsnært med kort gangavstand til det meste, med Coop Extra som nærmeste nærbutikk. Elverum skysstasjon med buss og togforbindelser ligger kun 100 meter unna boligen. Med kun en kort spasertur over brua, befinner du deg i Elverum sentrum med alle fasiliteter og servicetilbud

 • Adkomst

  Se vedlagte kart.
  Det vil bli satt opp OBOS visningsskilt ved fellesvisninger

 • Byggemåte

  Støpte betongsåler, grunnmur og kjellergulv er utført i støpt betong. Antatt jord og morenemasser. Yttervegger er kledd med liggende panel i malt/ beiset utførelse. Vinduer og terrassedør med 2-lags isolerglass og trekarmer produsert i 2000. Grønnmalte vinduskarmer. Flat takkonstruksjon, tekket med takpapp/ folie.

 • Innhold

  P-rom: Entrè/gang, soverom og stue/kjøkken.

 • Areal

  Primærrom: 60 kvm, Bruksareal: 60 kvm

 • Standard

  Det er innhentet takst i henhold til borettslagets vedtekter. Utført av OBOS Prosjekt ved Jonny Mathisen.

 • Utstyr

  Følgende hvitevarer medfølger: (etter avtale) Det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på hvitevarer eller utstyr som medfølger etter avtalen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke.

 • Oppvarming

  Elektrisk oppvarming ved panelovner på enkelte rom.

 • Tomten

  Felles, eiet tomt i borettslaget.

 • Parkering

  Borettslaget disponerer plasser i garasjeanlegget under blokka som leies ut etter venteliste. Kontakt styreleder for informasjon om garasje. Ellers parkering i gate etter gjeldene bestemmelser.

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig.

 • Borettslaget

  Borettslaget hadde et årsresultat på kr 926 715,- i 2022. Disponible midler pr. 31.12.2022 utgjorde kr 1 369 083,-
  Megler har kopi av selskapets husordensregler, vedtekter, budsjett og siste års regnskap. Dette kan interessenter få oversendt på forespørsel. Spørsmål vedr. dyrehold rettes til megler.

  Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån)
  Dersom kjøper ønsker å nedbetale sin andel fellesgjeld (eventuelt deler av gjelden), bes selskapets rådgiver kontaktes for nærmere opplysninger. Dato for innbetaling av fellesgjeld er 30.03 og 30.09.

 • Dyrehold

  Eventuelt husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget

 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ferdigattest datert 14.08.2003

 • Utleie

  Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til styret i borettslaget eller til forretningsfører. Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset. Merk at mulighet for korttidsutleie av hele boligen er begrenset til 30 dager jf borettslagslovens § 5-4.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Diverse

  Retten til å være andelseier er forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom har behov for en omsorgsbolig.

  Ved salg av leilighet skal andelseier overdra sin andel til den person/personer som Elverum Kommune utpeker, og som for øvrig fyller de vilkår vedtektene fastsetter. Vedkommende skal være medlem i boligbyggelaget. Andelen kan ikke gyldig overdras eller erverves uten at erververen samtidig overtar borettsinnskuddet.

  Ved salg av bolig kan borettsinnskuddet ikke avtales til høyere pris enn opprinnelig innskudd regulert i h.h.t. Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks med evt. tillegg for vesentlige påkostninger, og fradrag for vesentlige vedlikeholdsmangel.

  Borettslaget har en liten leilighet for overnatting av besøkende som kan leies av beboerne.

  Det er et fellesrom i hver etasje av blokken som disponeres av andelseierne. Alle leilighetene har bod i kjelleren og heisen går ned til garasjene. Porttelefon.

  Borettslaget er seksjonseier i Sameiet Glommen Terrasse med organisasjonsnummer 983 454 283 i Elverum kommune. Sameiet består av 8 eierseksjoner, 1 næringsseksjon og 1 borettslag.

  I mange av leilighetene i Sameiet Glommen Terrasse (borettslaget og selveierleilighetene) finnes det skjeggkre. Styret i sameiet har satt i verk tiltak for å bekjempe dette, og alle beboere er pålagt å følge opp tiltakene. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

  Leiligheten er vasket ut til visning og vil ikke bli ytterligere vasket ut til overtagelse.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

  Eiendommen/området er regulert til bolig og næring.

  Eiendommen er regulert til bolig, forretning og kontor i henhold til reguleringsplan for Borgheim m.fl. - plan nr. 3/99, datert 27.09.1999.

  Det er foreligger detaljregulering for Meierikvartalet, det er regulert bolig, forretning og kontor. Det kan bygges en gesimshøyde på 21 meter. Der det kun skal bygges boliger vil disse høydene gi bebyggelse på 6 etasjer. Der det skalvære næring i 1. etasje, evt. kontorer eller forretninger i 2. etasje og boliger i etasjene over. Det er per dags dato uvvist når eventuelt oppstart av prosjektet vil bli. reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

 • Oppgjør


  Samlet kjøpesum og omkostninger forutsettes innbetalt til klientkonto fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2.

  *Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", jfr Avhendingslovens § 3-9:

  Selgers ansvar er da begrenset og vil være en del av kontraktsvilkårene. jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.
  Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven§ 3-9. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  715230069

Budgivning

 • Styregodkjennelse

  Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

 • Lånevilkår

  Borettslaget har ett lån i DnB:
  Lånenr: DNB01-71628283618
  Type: A
  Restløpetid: 9 år og 4 mnd
  Type rente: Flyt
  Rente: 5,65%
  Andel lån kr: 209 131,-
  Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

  Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Frank Aleksander Johan Hassel

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål