Fasade

1 av 19

Holtet 17A

Flott andelsleilighet i 2-mannsbolig med tre soverom, garasje og hyggelige uteplasser.

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 2 392 629

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: kr 2 280 000

Fellesgjeld: kr 95 000

Fellesgjelden er et lån vi har forhandlet fram for alle boligene samlet. Du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig.

Omkostninger: kr 17 629

En engangskostnad som dekker offentlige avgifter, tinglysingsgebyr m.m.

Felleskostnader pr. måned: kr 6 679

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Forretningsfører

  Obos Innlandet. Tlf 22 86 55 00.

 • Forsikring

  Borettslaget er fullverdiforsikret i Tryg Skadeforsikring med polisenr. 6530726 Kjøper må selv sørge for innboforsikring.

 • Ligningsverdi

  Formuesverdi for inntektsåret 2021:
  Som primærbolig: kr 709 753,-
  Som sekundærbolig: kr 2 555 109,-

 • Felleskostnader

  Totale felleskostnader pr. d.d. kr 6.679,- pr. md.
  Beløpet inkluderer: Forretningsførerhonorar, revisjonshonorar, vaktmestertjenester, vedlikehold, bygningsforsikring, kommunale avgifter, renter og avdrag på fellesgjelden, og andre driftskostnader.

 • Andel fellesgjeld/fellesformue

  Andel fellesgjeld pr. 01.02.2023 kr 95 000,-
  Andel fellesformue pr. 31.12.2022 kr 28 212,-

 • Garantiordning

  Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv- måneder regnet fra oppsigelsesdato.

 • Totale kostnader

  2 280 000,- (Prisantydning)
  95 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 375 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper)
  480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
  480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  7 769,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
  --------------------------------------------------------
  17 629,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 392 629,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beskrivelse

  Velkommen inn i en flott andelsleilighet i 2-mannsbolig med tre soverom og garasje.

  Entrè/gang med muligheter for oppbevaring av yttertøy

  Romslig stue med god plass til møblement og spisebord for hyggelige middager med venner og familie.

  Tre soverom med plass til enkelt/dobbeltseng og det minsterommet passer perfekt som barnerom/kontor.

  Baderom fra byggeår med vinylbelegg på gulv og våtromstapet på vegg. Servant med ett-greps blandebatteri. Wc, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.

  Romslig kjøkken med kjøkkeninnredning med laminert skrog og benkeplate. Oppvaskkum i stål og ett greps blandebatteri. Over, uder og høyskap med slette fronter i malt utførelse. Det er plass til frittstående komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Fliser i benkrygg. Skapmontert kjøkkenventilator.

  Loft med adkomst via loftluke.

 • Beliggenhet

  Boligen ligger i et rolig og etablert boligområde på Hanstad i Elverum, ca. 2km sør for sentrum. Det er kort ved til barnehage, skoler, dagligvareforretning mm. Det er ca. 2km til Elverum sentrum, med alle fasiliteter og servicetilbud. Fine tur og friluftsområder i nærmiljøet.

 • Adkomst

  Det vil bli skiltet med OBOS visningsskilt ved fellesvisninger.

 • Byggemåte

  Opplysninger om byggemåte er hentet fra vedlagt tilstandsrapport, utført av Erik-Andre Brodersen. Rapporten er datert 07.03.2023

 • Innhold

  P-rom: Vindfang , Gang , Stue , Kjøkken , 3 Soverom og Bad.

  Medfølger en garasjeplass i felles garasjeanlegg.

 • Areal

  Primærrom: 105 kvm, Bruksareal: 105 kvm

 • Standard

  Tilstanden på boligen vurderes etter ulike tilstandsgrader. Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annetvurdert ut fra alder og normal bruk. For utfyllende informasjon om fastsetting av tilstandsgrader og hvilke tilstandsgrader som er gitt for gjeldende bolig, se vedlagt tilstandsrapport fra bygningssakkyndig.

  Oppsummering av avvik som har fått TG2 eller TG3 i vedlagt tilstandsrapport.

  TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tilstandsgrad er satt ut i fra alder. Begrenset restlevetid på tettesjikt/ overflater. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000,-

  TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Innvendig > Parkettgulv- Stue
  Innvendig > Radon
  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Tomteforhold > Drenering

 • Utstyr

  Følgende hvitevarer medfølger: (etter avtale) Det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på hvitevarer eller utstyr som medfølger etter avtalen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke.

 • Oppvarming

  Elektrisk oppvarming ved panelovner, og varmekabler på bad.
  Vi gjør oppmerksom på at dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, medfølger heller ikke dette.

 • Tomten

  Felles eiet tomt for borettslaget på 23503m2. Hver enkelt leilighet disponerer en egen hageflekk. Hagen er opparbeidet med plenarealer, beplantning, prydbusker og hekk. Asfalterte interne gangveger.

 • Parkering

  Parkering til en bil i felles garasjeanlegg.

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig.

 • Borettslaget

  Årsregnskap:
  Driftsinntekter i 2021 var til sammen kr. 2 214 532,-
  Driftskostnadene i 2021 var til sammen kr. 1 052 425,-
  Årets resultat på kr.1 127 802,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

  Megler har kopi av selskapets husordensregler, vedtekter, budsjett og siste års regnskap. Dette kan interessenter få oversendt på forespørsel. Spørsmål vedr. dyrehold rettes til megler.

 • Dyrehold

  Se borettslagets husordensregler for regler og mer informasjon. Husordensregler kan lastes ned på våre hjemmesider eller utleveres ved henvendelse til ansvarlig megler.

 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ferdigattest. Datert 05.07.1995
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
  Leiligheten er ca. 8m2 større enn godkjente byggetegninger,
  leiligheten har også ett soverom mer enn inntegnet.

 • Utleie

  Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til styret i borettslaget eller til forretningsfører. Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset. Merk at mulighet for korttidsutleie av hele boligen er begrenset til 30 dager jf borettslagslovens § 5-4.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Diverse

  Opplysninger om elektriskanlegg og branntekniskeforhold er sendt hedmarken brann og feiievesen, samt elsikkerhet Norge. Henvendelsen er per 07.03.23 ikke besvart.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

  Eiendommen/området er regulert til boligformål.

  Kommuneplan:
  Kommuneplan for Elverum byområde.
  Planid: 2018006
  Kommunedelplan
  Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelsesdato: 28.08.2019

  Reguleringsplaner:
  Holtet II
  Planid: 200204
  Type: Eldre reguleringsplan
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelsesdato: 31.03.2003

  Holtet
  Planid: 199307
  Type: Eldre regulerigsplan
  status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelsesdato: 31.03.1996

  Hanstad:
  Planid: 50-1
  Type: Eldre reguleringsplan
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelsesdato: 26.02.1976

  Planforslag:
  Gang og sykkelveg langs Henrk Insens veg
  Planid: 2021006
  Type: detaljregulering
  Status: Planforslag.

  "Planens hensikt er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs Henrik Ibsens veg for å øke trafikksikkerheten i området"

  Det må påregnes økt anlegstrafikk, begrenset fremkommelighet og støy i en eventuelt byggeperiode.

 • Oppgjør


  Samlet kjøpesum og omkostninger forutsettes innbetalt til klientkonto fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2.

  *Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", jfr Avhendingslovens § 3-9:

  Selgers ansvar er da begrenset og vil være en del av kontraktsvilkårene. jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.
  Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven§ 3-9. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  715230025

Budgivning

 • Styregodkjennelse

  Kjøper må godkjennes av borettslaget. Dersom styret i borettslaget ikke godkjenner kjøper som ny eier, må boligen videreselges for kjøpers regning og risiko.

 • Lånevilkår

  Lån 1: Annuitetslån i Husbanken med restløpetid på 2 år og 8 mndr. Flytende rente. Andel lån kr 36 601,-

  Lån 2: Annuitetslån i Husbanken med restløpetid på 3 år og 6 mndr. Flytende rente. Andel lån kr 58 205,-

  Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

  Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Frank Aleksander Johan Hassel

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål