IMG_0978

1 av 19

Kirkevegen 97H

Fin leilighet tilknyttet DES-klubben til fast pris! Klausulert for eldre over 60 år eller trygdede.

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 2 107 249

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld + omkostninger.

Prisantydning: kr 1 343 281

Fellesgjeld: kr 753 000

Fellesgjelden er lånet vi har forhandlet fram for borettslaget. Du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til boligen din.

Omkostninger: kr 10 968

Omkostninger er en engangskostnad som dekker offentlige avgifter, tinglysingsgebyr m.m.

Felleskostnader pr. måned: kr 7 464

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Forretningsfører

  Obos Innlandet. Tlf 22 86 55 00.

 • Forsikring

  Borettslaget er fullverdiforsikret i Gjensidige Skadeforsikring med polisenr. 83505723. Kjøper må selv sørge for innboforsikring.

 • Ligningsverdi

  Ligningsverdi for inntektsåret 2021:
  Ligningsverdi som primærbolig kr 472 676,-
  Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 701 632,-
  Formuesverdien utgjør en gitt prosentandel av antatt markedsverdi. For 2023 er denne satsen satt til 25 prosent for boliger du selv eier og bor i (primærbolig), og 100 prosent for andre boliger du eier (sekundærbolig).

 • Felleskostnader

  Totale felleskostnader per dags dato er kr 7 464,- per måned, og består av:
  Felleskostnader kr 6 964,-
  Kabel-TV/bredbånd kr 500,-

  Beløpet inkluderer: Forretningsførerhonorar, revisjonshonorar, vaktmestertjenester, vedlikehold, kabel-tjenester, bygningsforsikring, kommunale avgifter, renter og avdrag på fellesgjelden, og andre driftskostnader.

 • Andel fellesgjeld/fellesformue

  Andel fellesgjeld kr 753 000,- pr. 01.06.2022
  Andel formue kr ,- pr. 31.12.2021

 • Totale kostnader

  1 343 281,- (NB: prisen er fast)
  753 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 096 281,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  6 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  240,- (Pantattest kjøper)
  500,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
  500,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  --------------------------------------------------------
  10 968,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 107 249,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beskrivelse

  2 (3)-roms leilighet i 4-mansbolig, beliggende i 1. etasje med inngang fra bakkeplan. Mulighet for etablering av uteplass på forsiden av boligen for å nyte formiddagssolen.

  I 2022 har det vært et omfattende rehabiliterings prosjekt i regi av Th. Johansen og sønner. Skiftet ytterdør, satt inn nye 3-lags vinduer. Baderomsrehabilitering med nytt belegg på gulv og vegg, nye sluk. I denne boligen ble også inventar skiftet ut med nytt toalett, dusjvegger og ny innredning med lyse slette flater og heldekkende servantplate. Badet har varmekabler. Sluk på boden ble også skiftet.
  Entre med plass for oppbevaring av sko og oppheng av ytterklær.

  Romslig soverom med enkel adkomst til bad.

  Lyst og romslig som ble pusset opp i 2022 i regi av borettslaget. Badet har belegg på gulv og våtromstapet på vegger. Baderomsinnredning med servant med underskuffer og høyskap, vegghengt dusj med dusjvegger i glass, gulvmontert toalett, opplegg for oppvaskmaskin og utslagsvask.

  Innvendig bod med plass for oppbevaring.

  Stue med god plass til spisegruppe og sittegruppe. Utvendig markise. Utgang fra stue til balkong.

  Lyst kjøkken med vindu som slipper inn godt med dagslys. Kjøkkeninnredning med laminerte skrog, laminert benkeplate med oppvaskkum og fliser i benkeryggen. Kjøkkenet har over og underskap med slette fronter i foliert utførelse. Plass for frittstående komfyr og kjøleskap.

  Boligen disponerer en garasje med tilhørende bod.

 • Beliggenhet

  Sentral og fin beliggenhet i stille og rolig område. Kort veg til sentrum samt gangavstand til Kiwi og Entra i Furnesvegen. Kirkevegen borettslag består av totalt 20 andelsboliger.

 • Adkomst

  Adkomst fra Kirkevegen.

 • Byggemåte

  Trehusbebyggelse med 2 og 4 mannsboliger, med leiligheter i 1. og sokkeletasjen. Konstruksjoner er støpt betong til fundamentering og bindingsverk av tre over bakken, mønet takkonstruksjon som er tekket med betongtakstein.

 • Innhold

  Leiligheten ligger i 1.etasje med inngang fra bakkeplan og inneholder:
  P-rom: Gang, stue, kjøkken, soverom og bad. Mulighet for et ekstra soverom.

  S-rom: Teknisk rom, bod

  Boligen disponerer også en garasje med tilhørende utebod.

 • Areal

  Primærrom: 67 kvm, Bruksareal: 72 kvm

 • Standard

  Sammendraget viser avvikende ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller (TG 3). Se utdypende informasjon i Tilstandsrapporten utført av Hamar Takst og byggvurdering v/Erik-Andre Brodersen:

  Følgende bygningsdeler har fått TGIU, TG2 og TG3:

  TGIU - konstruksjoner som ikke er undersøkt:
  Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad

  TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert skjevheter på 16mm på gulv i stue.
  Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Bruks og- aldersslitasje på innredning. Noe småskader på fronter.
  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på ventilatoren er passert.
  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: 230- volts anlegg. Sikringsskap med automatsikringer. 40A hovedsikring. 9 kurser.

  TG3 - Store eller alvorlige avvik:
  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

 • Utstyr

  Følgende hvitevarer medfølger: etter avtale. Det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på hvitevarer eller utstyr som medfølger etter avtalen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke.

 • Oppvarming

  Elektriske panelovner, gulvvarme på bad. Pipe i stuen men ikke montert ildsted.

 • Tomten

  Felles eiet tomt for borettslaget. Tomten er delvis flat og dels skrånet, opparbeidet med plenarealer samt noe beplantning. Adkomstveger og parkeringsplasser er asfaltert.

 • Parkering

  Parkering i garasje som følger med boligen. Parkering på felles biloppstilling eller i gate.

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig.

 • Borettslaget

  Kirkevegen borettslag. Borettslaget inngår i DES-klubben (De Eldres Boligspareklubb). DES Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Norge. DES-Norge ble stiftet i 1999 og skal være et talerør for boligspareklubbene mot statlige myndigheter og bistå klubbene med råd og veiledning. Det spesielle med en DES-klubb er at boligene som DES klubbene har bygget, er forbeholdt klubbens medlemmer. En nybygget DES bolig selges til DES medlemmer til selvkost og den videre prisutvikling følger som oftest byggekostnadsindeksen.

  Rehabilitering / vedlikehold i regi av borettslaget:
  2022 Utskiftning av vann og avløpsledninger
  2022 Ny ytterdør
  2022 Nye bad, rør i rør. Nye overflater og sluk.
  2022 Nye utvendige markiser.
  2020 Vask, rengjøring og maling av tak.
  2018 Rensing av ventilasjonskanaler i regi av borettslaget. Utført av Power Celan Ventilasjon AS.
  2015 Taket har blitt vasket og rengjort for mose. Takstein har blitt skiftet.
  2008 Utvending maling av bygningene.
  1998 Tak og inngangspartier
  1990 Asfaltering

  Regnskap:
  Driftsinntekter i 2022 var til sammen kr 1 346 640,-
  Driftskostnadene i 2022 var til sammen kr. 12 346 196,-
  Årets resultat på kr. -11 117 771,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås dekket av egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.
  Disponible midler utgjorde kr 4 176 924,- pr 31.12.2022.

  Megler har kopi av selskapets husordensregler, vedtekter, budsjett og siste års regnskap. Dette kan interessenter få oversendt på forespørsel.

 • Dyrehold

  Eventuelt husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget

 • Utleie

  Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til styret i borettslaget eller til forretningsfører. Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset. Merk at mulighet for korttidsutleie av hele boligen er begrenset til 30 dager jf borettslagslovens § 5-4.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

  Eiendommen/området er regulert til boligformål.

 • Oppgjør


  Samlet kjøpesum og omkostninger forutsettes innbetalt til klientkonto fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2.

  *Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", jfr Avhendingslovens § 3-9:

  Selgers ansvar er da begrenset og vil være en del av kontraktsvilkårene. jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.
  Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven§ 3-9. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Finn.no: Visningstekst

  Våre fellesvisninger avholdes kun ved forhåndspåmelding, og siste frist for å melde seg på er kl 12.00 samme dag som visningen avholdes. Skulle det ikke være påmeldte innen fristen vil visningen bli avlyst.

 • Oppdragsnummer
  715230084

Budgivning

 • Styregodkjennelse

  Kjøper må godkjennes av borettslaget. Dersom styret i borettslaget ikke godkjenner kjøper som ny eier, må boligen videreselges for kjøpers regning og risiko.

 • Lånevilkår

  Borettslaget har et lån i OBOS banken.

  Lån: Annuitetslån i OBOS banken med restløpetid på 39 år og 12 mndr. Flytende rente. Andel lån kr 753 000,-.

  Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

  Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

 • Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

  Boligen inngår i et OBOS-tilknyttet borettslag. Dersom borettslaget påføres økonomisk tap som følge av manglende innbetalte felleskostnader, garanterer OBOS overfor borettslaget full inndekning av disse manglende innbetalte felleskostnader.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Erlend Kvaløy

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål