1 av 22

Marnetveien 39 B

Øyenkilen - Flott boligtomt i dylliske og maritime omgivelser | fantastisk utsikt

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 2 773 820

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: kr 2 690 000

Omkostninger: kr 83 820

En engangskostnad som dekker offentlige avgifter, tinglysingsgebyr m.m.

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Totale kostnader

  2 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-))
  172,- (Pantattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  --------------------------------------------------------
  83 820,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 773 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

 • Eierskifteforsikring

  Boligselgerforsikringer ikke tegnet.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beliggenhet

  Tomten har en flott beliggenhet med umiddelbar nærhet til sjøen ved populære Øyenkilen, like syd for Fredrikstad sentrum
  Fra tomten er det panorama utsikt mot den nærliggende Hvaler, Kråkerøy og Onsøy skjærgården. Marina, båthavner fine badeplasser og og den kritikerroste St. Peter`s restaurant ligger også få minutters gange fra tomten.
  Kort vei til golfbaner, flotte turterreng, Vestkilen med søndagsåpne butikker og Gressvik sentrum der den populære byfergen gratis frakter deg til nye Værste område, Fredrikstad sentrum, Smertu eller idylliske Gamlebyen.
  Det er ca. 1 time med bil til Oslo og ca. 15 min til Råde togstasjon.

 • Bebyggelse

  Ubebygd boligtomt.

 • Adkomst

  Se kartskissse.

 • Areal

  Opplyste arealer er hentet fra innhentet informasjon hos Fredrikstad kommune.

 • Standard

  Tomten har ingen byggeklausul. Man kan selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.

  Gjeldende reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for området må følges ift. utnyttelse, byggehøyder osv.
  Reguleringplan og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt salgsoppgaven samt tilgjengelig for nedlasting på eiendommens hjemmeside.

  Det er boplikt på eiendommen iht. plan- og miljøloven.

  Det foreligger tinglyst adkomstrett over naboeiendom gnr. 62, bnr. 582 og deles av adkomsten til tomten bli felles med denne.
  Opparbeidelse av egen adkomst bekostes av kjøper og kostnader til opparbeidelse/vedlikehold av felles adkomst og gårdsplass deles mellom mellom eiere av gnr 62 bnr 667 og gnr. 62 bnr 582.
  Se kopi av tinglyst erklæring/adkomstrett vedlagt salgsoppgaven.

 • Tomten

  Eiet tomt på ca 805 m2

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig tilknyttet

  Det henvises til Fredrikstad kommune vedr. gjeldene satser for tilknytningsavgift for vann- og avløp.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Diverse

  Det foreligger godkjente tegninger for en enebolig fra Arkitekt Line Solgaard.
  Kjøper er ikke bundet opp til disse tegninger og oppføring av dette huset på tomten.
  Det presiseres at ny kjøper har/tar ansvar for godkjenning av eventuelle nye tegninger og at godkjent byggetilatelse registrert på tomten gjelder for nåværende tegninger.

  Tegninger kan oversendes på forespørsel. Evenetuelle kostnadsoverslag for oppføring av boligen må innhentes av interessenter på egen hånd.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Heftelser:
  Dagboknr. 13597, tgl. 30.09.2004 - Jordskiftesak nr 25/1999/Ankesak nr 12/2003 Ø
  Overført fra: 3004-62/582. Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter:
  Dagboknr. 266269, tgl. 05.03.2019 - Bestemmelse om veg / bestemmelse om vann/kloakk
  Rettighet i gnr. 62, bnr. 582
  Dagboknr. 266292, tgl. 05.03.2019 - Bestemmelse om veg.
  Rettighet i gnr. 62, bnr. 15

  Kopi av tinglyste heftelser og rettigheter ligger vedlagt salgsoppgaven.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Eiendommen ligger i et regulert område og omfattes av:
  Kommuneplan Fredrikstad 2020-2032.
  Formål: 1110 - Boligbebyggelse.
  Godkjent/vedtatt: 18.06.2020

  Reguleringsplan, 305 Øienkilen II
  Formål: 110 - Boliger.
  Godkjent/vedtatt: 26.01.1990

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

  Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet 01.10.22 og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  710220184

Budgivning

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler / Avdelingsleder André Søland

Last ned dokumenter

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål