Flott utsikt fra balkong

1 av 20

Østregate 122

Hamar - Stor 2-roms i 3. etg. med innglasset balkong og Mjøsutsikt. Klausulert.

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 1 779 129

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: kr 1 480 000

Fellesgjeld: kr 282 000

Fellesgjelden er et lån vi har forhandlet fram for alle boligene samlet. Du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig.

Omkostninger: kr 17 129

En engangskostnad som dekker offentlige avgifter, tinglysingsgebyr m.m.

Felleskostnader pr. måned: kr 5 764

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Forretningsfører

  Obos Innlandet. Tlf 22 86 55 00.

 • Felleskostnader

  Felleskostnader kr. 5.604,-
  Internett kr. 160,-
  Totalt kr. 5.764,-

  Beløpet inkluderer: Forretningsførerhonorar, revisjonshonorar, vaktmestertjenester, vedlikehold, kabel-tjenester, bygningsforsikring, kommunale avgifter, renhold fellesarealer, renter og avdrag på fellesgjelden, og andre driftskostnader.

 • Andel fellesgjeld/fellesformue

  Andel fellesgjeld kr. 282.000,- pr. 01.02.23
  Andel formue kr. 29.181,- pr. 31.12.2021

 • Totale kostnader

  1 480 000,- (Prisantydning)
  282 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 762 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper)
  480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
  480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  7 769,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
  --------------------------------------------------------
  17 129,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 779 129,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Eierskifteforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beskrivelse

  Gjennomgående stor 2-roms endeleilighet i 3.etg. med fantastisk utsikt. Borettslaget omtaler denne etasjen som 2.etg.

  Entré med oppheng for klær og eget vindu som gir ekstra innfall av dagslys. Porttelefon med kamera/monitor. Innvendig bod med hyller for lagring. Fryseskap på boden kan medfølge boligen.

  Romslig bad med belegg på gulv og våtromstapet på veggene. Badet har lys innredning med underskap og overskap med speil, gulvstående toalett og dusjnisje med forheng. Tørkeskap og opplegg for vaskemaskin. Stråleovn i taket.

  Soverom med skaprekke og har plass til dobbeltseng.

  Lukket kjøkkenløsning med eget vindu og plass til spisebord. Innredning med laminerte fronter fra kjøkkenfornyeren, laminert benkeplate med stål utslagsvask med avrenningsplate. Plass for frittstående komfyr og kjøleskap.

  Stue med godt innfall av dagslys og plass til sofagruppe. Fra stuen er det utgang til innglasset balkong med fantastisk utsikt mot Espern området, jernbanen og Mjøsa. Utvendig markise og innvendig solavskjærming.

  Fellesrom i hver etasje med sofagrupper for sosiale sammenkomster. Borettslaget har en festsal som kan leies etter avtale med borettslagets styre. Likeledes kan en leie rom for sine besøkende etter avtale med borettslagets styre.

  Vedlikehold i regi av borettslaget:

  2022-2023 Planlagt nytt takbelegg
  2019 - Nye varmekabler ved inngangsdør
  2018 - Ny belysning i fellesområder
  2017 - Nytt porttelefonsystem.
  2017 - Nye røykvarslere og nye ventilatorer i alle leilighetene
  2015 Nytt inngangsparti -øvre biinngang øst.
  2014 Ombygging av fellesareal til flere boder og fellesrom.
  2014 Garasjeport åpnere til alle garasjer
  2014 Videoovervåking montert.
  2013 Høytrykksspyling av ventilasjonsanlegg
  2013 - Sykkelbod
  2013 Byttet innmat i sikringsskap
  2012 Nye utgangsdører i leilighetene
  2012-2013 Innglassing av balkongen
  2011 Det ble montert ny motorisert markise ved balkong.
  2010 Nye vinduer.

 • Beliggenhet

  Briskebyen borettslag ligger i Østbyen med gangavstand til sentrum, jernbanestasjon, skysstasjon og kjøpesenteret CC Hamar og CC Mart`n Hamar.

 • Byggemåte

  Fundamenter, yttervegger og øvrige konstruksjoner under terrenget av støpt betong. Bærekonstruksjoner, etasjeskillere og leilighetskillende vegger av støpt betong. Yttervegger av støpt betong og trekonstruksjoner. Utvendige fasader av murte teglsteiner, malt murpuss, malte fasadeplater og stående trepanel. Innglasset balkong med gulvkonstruksjoner av støpt betong, vegger av glass og metall. Flat takkonstruksjon av antatt støpt betong. Taktekking av antatt helsveiset papp og/eller folie

 • Innhold

  P-rom: Entré, gang, bad, soverom, kjøkken og stue.
  S-rom: Innvendig bod og innglasset balkong.

 • Areal

  Primærrom: 57 kvm, Bruksareal: 67 kvm

 • Standard

  Tg 3.
  - Bad pga alder og begrenset gjenstående restlevetid.
  TG2
  - Bruksslitasje på innvendig overflater.
  - Høydeforskjell på gulv i stue.
  - Slitasje innredning kjøkken og ødelagt bryter på avtrekksvifte kjøkken.
  - Vann og avløpsledninger pga alder.

 • Utstyr

  Det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på hvitevarer eller utstyr som medfølger etter avtalen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke.

 • Oppvarming

  Elektriske panelovner og stråleovn på badet.

 • Tomten

  Fellestomten er opparbeidet med plen. Beplantning av planter/bed og av busker/trær. Interne gangveger, innkjøring og gårdsplass er asfaltert. Gangveg frem til leiligheten er belagt med belegningsstein. Offentlig adkomstveg er asfaltert.

 • Parkering

  Garasje medfølger ikke. Venteliste for garasjeplass. Parkering på felles biloppstillingsplass eller i gate.

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig.

 • Borettslaget

  Megler har kopi av selskapets husordensregler, vedtekter, budsjett og siste års regnskap. Dette kan interessenter få oversendt på forespørsel. Spørsmål vedr. dyrehold rettes til megler.

  Borettslaget leier ut bod, parkering- og garasjeplass etter venteliste. Kontakt styret for nærmere

 • Dyrehold

  Eventuelt husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget

 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ferdigattest på blokken fra 1978.

 • Utleie

  Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til styret i borettslaget eller til forretningsfører. Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset. Merk at mulighet for korttidsutleie av hele boligen er begrenset til 30 dager jf borettslagslovens § 5-4.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

  Eiendommen er regulert til bolig.

  Kommunedelplaner under arbeid:
  ID: 20190002
  Navn: Kommunedelplan for Hamar sentrum
  Status: Planforslag
  Plantype: Kommunedelplan
  Hamar kommunestyre vedtar revidert kommunedelplan for sørøstre bydeler med Alt 2
  for Ringgatas forlengelse (tunnelløsning) og nytt Alt 3 for Seterløkka. Det vil også bli boligbebyggelse nede på Espern området.

  Kommuneplan for sørøstre bydeler
  ID: 20070002
  Plantype: Kommunedelplan
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 13.06.2007

  Regulering for Espern bru. Saks nr. 18/2733

 • Oppgjør


  Samlet kjøpesum og omkostninger forutsettes innbetalt til klientkonto fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2.

  *Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", jfr Avhendingslovens § 3-9:

  Selgers ansvar er da begrenset og vil være en del av kontraktsvilkårene. jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.
  Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven§ 3-9. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  715230029

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer

 • Forkjøpsrett

  Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer da inn i kontrakten på samme vilkår og i henhold til lov om borettslag.

 • Meldefrist forkjøpsrett

  07.03.2023

Budgivning

 • Styregodkjennelse

  Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

 • Lånevilkår

  Annuitetslån i Eika med flytende rente på 4,3 %. Restløpetid på 19 år og 9 md. Andel lån kr. 248.700,-
  Annuitetslån i Eika med flytende rente på 4,3 %. Restløpetid på 20 år 9 md. Andel lån kr. 1050,-
  Annuitetslån i Obos Banken med flytende rente på 4,3 %. Restløpetid på 24 år og 4 md. Andel lån kr. 31.700,-

  Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

  Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

 • Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

  Boligen inngår i et OBOS-tilknyttet borettslag. Dersom borettslaget påføres økonomisk tap som følge av manglende innbetalte felleskostnader, garanterer OBOS overfor borettslaget full inndekning av disse manglende innbetalte felleskostnader.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler / Avdelingsleder André Moe

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål