Fasade

1 av 28

Østregate 91

Fin 2-roms leilighet i 2.etasje med flott beliggenhet i brl. Innglasset balkong, bad fra 2020 og heis.

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 1 794 860

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: kr 1 300 000

Fellesgjeld: kr 485 000

Fellesgjelden er et lån vi har forhandlet fram for alle boligene samlet. Du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig.

Omkostninger: kr 9 860

En engangskostnad som dekker offentlige avgifter, tinglysingsgebyr m.m.

Felleskostnader pr. måned: kr 6 195

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Forretningsfører

  Obos Innlandet. Tlf 22 86 55 00.

 • Forsikring

  Borettslaget er fullverdiforsikret i IF Skadeforsikring med polisenr. 560655. Kjøper må selv sørge for innboforsikring.

 • Ligningsverdi

  Formuesverdi for inntektsåret 2021:
  Som primærbolig: kr 510 753,-
  Som sekundærbolig: kr 1 838 712,-

 • Felleskostnader

  Totale felleskostnader pr. d.d. kr 6.195,- pr. md.
  Herav:
  A konto oppvarming 1.000,-
  Felleskostnader 5.125,-
  Leie av dekoder 70,-
  Beløpet inkluderer: Forretningsførerhonorar, revisjonshonorar, vaktmestertjenester, vedlikehold, kabel-tjenester, bygningsforsikring, kommunale avgifter, renhold fellesarealer, á konto brensel, renter og avdrag på fellesgjelden, og andre driftskostnader.

 • Andel fellesgjeld/fellesformue

  Andel fellesgjeld pr. 01.08.2023 Kr 485 000,-
  Andel fellesformue pr. 31.12.2022 kr 71 898, -

 • Garantiordning

  Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv- måneder regnet fra oppsigelsesdato

 • Totale kostnader

  1 300 000,- (Prisantydning)
  485 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 785 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper)
  480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
  480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  --------------------------------------------------------
  9 860,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 794 860,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beskrivelse

  Velkommen til Østregate 91.
  Velholdt 2-roms leilighet i 2. etasje med bad fra 2020.

  Entrè/gang med gode muligheter for oppbevaring av yttertøy

  Lys og koselig stue med god plass til sittegruppe og spisebord for hyggelige middager med venner og familie. Utgang til koselig innglasset balkong med hyggelig utsyn.

  Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og benkeplate med oppvaskkum i stål og ett - greps blandebatteri. Over og- underskap med profilerte fronter i foluert utførelse. Takhøye overskap. Plass for frittstående komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Skapmontert kjøkkenventilator med kullfilter.

  Flislagt baderom fra 2020 med baderomsinnredning med servant og ett-greps blandebatteri, wc, opplegg for vaskemaskin. Veggmontert dusj med dusjdører av glass.

  Innvendig bod for oppbevaring

 • Beliggenhet

  Stangeveien borettslag ligger sentralt til i Østbyen. Det er gangavstand til Hamar sentrum med alle servicefunksjoner. Borettslaget består av 75 andelsleiligheter for pensjonister, trygdede eller personer over 60 år. Det er kort vei til jernbanestasjonen og Hamar skysstasjon. Velferdssentralen holder til i borettslaget. Leiligheten ligger i 2. etasje og i enden med lite innsyn. Enkel adkomst til leiligheten.

 • Adkomst

  Det vil bli skiltet med OBOS visningsskilt ved fellesvisninger.

 • Byggemåte

  Bygningen er fundamentert på støpte betongsåler. Støpt kjellergulv og støpte kjellervegger. Bærende yttervegger av støpt betong, ikke bærende yttervegger av trebindingsverk, antatt isolert med mineralull. Flat takkonstruksjon av støpt betong, oppforet med treverk og antatt isolert. Taktekking med helsveiset takpapp. Vinduer med 2-lags isolerglass fra 1993.
  Se forøvrig takst utført av Hamar takst v/Erik Andrè Brodersen.

 • Innhold

  P-rom: Entre, gang, stue, soverom og kjøkken
  S-rom: Innglasset balkong

  Bod i kjeller

 • Areal

  Primærrom: 43 kvm, Bruksareal: 52 kvm

 • Standard

  Oppsummering av avvik som har fått TG2 eller TG3 i vedlagt tilstandsrapport utført av Erik-Andre Brodersen v/ Hamar takst.

  TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Innvendig > Radon

  TG3: Ingen

 • Utstyr

  Følgende hvitevarer medfølger: (etter avtale) Det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på hvitevarer eller utstyr som medfølger etter avtalen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke

 • Oppvarming

  Sentralfyring - à konto brensel kr 1000,- per mnd. Oppvarming er inkludert i de månedlige felleskostnadene. Varmekabler på bad.

  Borettslaget har fjernvarme fra Eidsiva Bioenergi. ISTA avregner forbruket pr. 31.05. Målerne er fjernavlest. Har man kjøpt/solgt leilighet i perioden, må man betale et flyttegebyr til Ista i fbm. avregningen. Beboerne kan følge med på sitt forbruk i beboerportalen på ista.no.

 • Tomten

  Felles, eiet tomt i borettslaget. Tomten består av noe plen og enkel beplantning. Innkjøring/gårdsplass, adkomstarealer og parkeringsplasser er asfaltert. Arealer foran hovedinngangen er belagt med heller.

 • Parkering

  Garasje følger leiligheten: Nei, men plass i carport leies ut etter venteliste, kontakt styret for nærmere
  informasjon. Parkeringsleie/administrasjonskostnader belastes etter gjeldende satser.

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig.

 • Borettslaget

  Årsregnskap:
  Driftsinntekter i 2022 var til sammen kr. 5 629 839,-
  Driftskostnadene i 2022 var til sammen kr. 3 252 494,-
  Årets resultat på kr. 1 433 710,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

  Klausuler: Bare personer over 60 år og trygdede kan bli andelseier eller gis bruksoverlating (framleie).
  Styret må derfor ha opplyst alder og evt om vedkommende er trygdet før de kan godkjenne ny andelseier.
  Ved inn- og utflytning, skal styreleder eller nestleder kontaktes. Dette pga. at all innflytning SKAL skje via kjelleren. tlf styreleder Mona Nyborg Kristiansen: 994 45 136.

  Kabel-TV, Canal Digital. Borettslaget leier dekodere av Canal Digital. Denne, inklusive ledninger, skal stå igjen i leiligheten ved utflytting.

 • Dyrehold

  Eventuelt husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget

 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ikke ferdigattest.
  Eiendommen selges iht. dagens bruk, og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent omgjøringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f.eks krav om tilbakeføring eller krav om omsøking, ileggelse av overtredelsesgebyr mv. Kommunen kan kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter bl. annet krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir det kjøpers ansvar og risiko at rommene oppfyller forskriftskrav ved bruk til varig opphold, eller blir brukt iht. opprinnelig godkjennelse.

 • Utleie

  Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til styret i borettslaget eller til forretningsfører. Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset. Merk at mulighet for korttidsutleie av hele boligen er begrenset til 30 dager jf borettslagslovens § 5-4.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Diverse

  Boligen er vasket ut til visning og vil ikke bli ytterligere vasket ut før overtagelse.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

  Eiendommen/området er regulert til boligformål.

  Område ved jernbanen og tjuvholmen er regulert til bolig, kontor m.m. Det skal bygges høyblokker og blokker. Det må forventes at i fremtiden at utsikt mot Mjøsa vil være noe mer begrenset. Reguleringsplaner leveres ut på forespørsel.

  Kommuneplaner:
  Kommuneplanens arealdel 2018-2030
  Planid: 20170001
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelsesdato: 30.05.2018
  Sist behandlet: 30.05.2018

  Områdereguleringsplan for Hamar kollektivknutepunkt:
  Planid: 069000
  Type: Områderegulering
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelsesdato: 19.10.2011
  Sist behandlet: 05.11.2011

  Kommunedelplan for sørøstre bydeler:
  Planid: 20070002
  Type: Kommunedelplan
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikraftredelsesdato: 13.06.2007

  Kommunedelplan for strandsonen
  Planid: 20030001
  Type: Kommunedelplan
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelsesdato: 25.06.2003

  Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen
  Planid: 20110002
  Type: Kommunedelplan
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelsesdato: 31.08.2011

  Planforslag:
  Kommunedelplan for Hamar sentrum
  Planid: 20190002
  Type: Kommunedelplan
  Planforslag - sist behandlet: 15.12.2022

  Detaljreguleringsplan for gater og byrom ved hamar stasjon:
  Planid: 2022002
  Detaljregulering:
  Status: Planlegging igangsatt.

 • Oppgjør


  Samlet kjøpesum og omkostninger forutsettes innbetalt til klientkonto fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2.

  *Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", jfr Avhendingslovens § 3-9:

  Selgers ansvar er da begrenset og vil være en del av kontraktsvilkårene. jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.
  Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven§ 3-9. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  715230103

Budgivning

 • Styregodkjennelse

  Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

 • Lånevilkår

  Borettslaget har ett lån i OBOS - Banken
  Lån 1: Annuitetslån i OBOS med restløpetid på 26 år og 9 mndr. Flytende rente 5,13%. Andel lån kr 484 277,-

  Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

  Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Frank Aleksander Johan Hassel

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål