Fasade

1 av 22

Vollasvingen 2

Stange sentrum. Godt vedlikeholdt 2-roms i 2.etg. med heis. - 2 balkonger - P-kjeller.

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 2 489 360

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: kr 2 480 000

Omkostninger: kr 9 360

En engangskostnad som dekker offentlige avgifter, tinglysingsgebyr m.m.

Felleskostnader pr. måned: kr 4 348

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Forretningsfører

  Obos Innlandet. Tlf 22 86 55 00.

 • Forsikring

  Borettslaget er fullverdiforsikret i Tryg forsikring med polisenr. 6655977. Kjøper må selv sørge for innboforsikring.

 • Ligningsverdi

  Ligningsverdi for inntektsåret 2021:
  Ligningsverdi som primærbolig kr 616 680,-
  Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 220 046,-

  Formuesverdien utgjør en gitt prosentandel av antatt markedsverdi. For 2023 er denne satsen satt til 25 prosent for boliger du selv eier og bor i (primærbolig), og 100 prosent for andre boliger du eier (sekundærbolig).

 • Felleskostnader

  Felleskostnader kr. 3.868,-
  Kabel tv og internett kr. 480,-
  Totalt kr. 4.348,-

 • Andel fellesgjeld/fellesformue

  Andel fellesgjeld kr. 0,-
  Andel formue kr. 12.280,- pr. 31.12.2022

 • Garantiordning

  Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv- måneder regnet fra oppsigelsesdato.

 • Totale kostnader

  2 480 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  5 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper)
  480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
  480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  --------------------------------------------------------
  9 360,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 489 360,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beskrivelse

  Attraktiv leilighet i Stange sentrum med p.plass i kjeller. Fra kjelleren går det heis opp til leilighetsplanet. Entré med skyvedørsgarderobe og calling anlegg med skjerm.

  Åpen kjøkkenløsning mot stuen. Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og laminert benkeplate med oppvaskkum i stål og fliser i benkerygg. Over- og underskap med slette fronter i brunlakkert utførelse. Plass for frittstående komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap.

  Romslig stue med plass for både spisegruppe og sofagruppe. Fra stuen er det utgang til en innglasset balkong på ca. 8 m2, med god plass til sittegruppe.

  Bad med keramiske fiser på gulv og vegger. Baderomsinnredning med servant med underskap samt veggskap. Veggmontert toalett, veggmontert dusj med dusjvegger og opplegg for vaskemaskin.

  Soverom med god plass til dobbeltseng, med skyvedørsgarderobe.

  Leiligheten har en innvendig bod med mulighet for oppbevaring.

 • Beliggenhet

  Meget fin beliggenhet i Stange sentrum med utsikt mot parken på sørsiden av kommunehuset i Stange. Gangveg til alle servicefunksjoner samt til bussholdeplass og jernbanestasjonen.

 • Adkomst

  Kjør opp storgata og ta til venstre i Tingvold-krysset. Følg vegen ca. 250m og eiendommen ligger på venstre side. I blokken er det adkomst via heis eller trapp opp til leiligheten.

 • Innhold

  P-rom: Entré, soverom, bad, kjøkken og stue.
  S-rom: Innglasset balkong og innvendig bod.

 • Areal

  Primærrom: 58 kvm, Bruksareal: 70 kvm

 • Standard

  Sammendraget viser avvikende ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller (TG 3). Se utdypende informasjon i Tilstandsrapporten utført av Hamar Takst og byggvurdering v/ Erik-Andre Brodersen datert 25.04.2023:

  Følgende bygningsdeler har fått TG IU, TG2:

  TGIU: KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
  Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad

  TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.

 • Utstyr

  Evt. hvitevarer kan medfølge etter avtale med selger. Det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på hvitevarer eller utstyr som medfølger etter avtalen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke.

 • Oppvarming

  Gulvvarme på bad. Elektriske panelovner.

 • Tomten

  Felles eiet tomt på 1210 m2 som er opparbeidet med plenarealer, beplantning og prydbusker. Asfaltert innkjøring og gårdsplass.

 • Parkering

  Leiligheten disponerer 1 stk parkeringsplass i garasje i kjeller. Øvrig parkering på felles gjesteparkering.

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig.

 • Borettslaget

  Stange sentrum borettslag består av til sammen 24 andelsleiligheter.

  Årsregnskap:
  Driftsinntekter i 2022 var til sammen kr. 2 413 692,-
  Driftskostnadene i 2022 var til sammen kr. 1 315 147,-
  Årets resultat på kr. 2 204 769,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.
  Disponible midler utgjorde kr 264 619,- pr 31.12.2022.

  Borettslaget har tilbud om individuell nedbetaling av fellesgjeld, såkalt IN-ordning. IN-ordningen innebærer at du som andelseier kan velge helt eller delvis å nedbetale din andel av borettslagets fellesgjeld. Dersom kjøper ønsker å nedbetale sin andel fellesgjeld (eventuelt deler av gjelden), bes selskapets rådgiver kontaktes for nærmere opplysninger.

  Innbetaling kan foretas to ganger per år ved terminforfall 31.05 og 30.11 på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS.

  Arbeid gjennomført i 2022:
  -Beising av støyskjerm er gjennomført på dugnad.
  -Lagt inn ny strømkabel for å øke strømkapasiteten i blokkene i forbindelse med etablering av infrastruktur for el-billading. Arbeid utført og bekostet av Stange Energi AS. Arbeid med etablering av ladepunkter ble utført av Edvardsen Elektro AS og kom på kr 130 000,-. Utgiftene til etablering av infrastruktur ble dekket innenfor borettslagets budsjett for 2022 slik at låneopptak ble unngått.
  -Utført kanalrens av ventilasjonsanlegget i begge blokkene, av TT-teknikk, og arbeidet beløp seg til kr 57 000,-.
  -Byttet alarm i heis i vollasvingen 2, til kr 22 000,-.
  -Planlagt utbedringsarbeid med tidligere lekkasjesaker, OBOS Prosjekt As er i kontakt med entreprenør, forventer at arbeidet kan bli utført i 2023.

 • Dyrehold

  Det er generelt forbud mot dyrehold, søknad må eventuelt sendes til borettslagets styre.

 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 18.09.2009.

 • Utleie

  Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til styret i borettslaget eller til forretningsfører. Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset. Merk at mulighet for korttidsutleie av hele boligen er begrenset til 30 dager jf borettslagslovens § 5-4.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

  Eiendommen/området er regulert til

  Kommuneplan:
  PlanID: 201501
  Navn: Kommuneplanens arealdel 2020-2032
  Type: Kommuneplanens arealdel
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelsesdato: 17.06.2020
  Sist behandlet: 17.16.2020

  Reguleringsplan:
  PlanID: 313
  Navn: Stangebyen
  Type: Områderegulering
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelsesdato: 17.16.2020
  Sist behandlet: 19.04.2018

 • Oppgjør


  Samlet kjøpesum og omkostninger forutsettes innbetalt til klientkonto fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2.

  *Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", jfr Avhendingslovens § 3-9:

  Selgers ansvar er da begrenset og vil være en del av kontraktsvilkårene. jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.
  Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven§ 3-9. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  715230060

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer

 • Forkjøpsrett

  Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer da inn i kontrakten på samme vilkår og i henhold til lov om borettslag.

Budgivning

 • Styregodkjennelse

  Kjøper må godkjennes av borettslaget. Dersom styret i borettslaget ikke godkjenner kjøper som ny eier, må boligen videreselges for kjøpers regning minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Innbetalingen må være kreditert OBOS' klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60 000 pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene. og risiko.

 • Lånevilkår

  Ingen fellesgjeld tilhørende denne boligen.

  Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

  Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler / Avdelingsleder André Moe

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål