Hopp til innhold
En mann sitter ved et bord og ser opp mot noen mens han smiler.

En inkluderende kultur

Vi er overbevist om at mangfold gjør oss bedre rustet til å løse samfunnsoppdraget vårt.

Derfor er det viktig for oss at alle føler seg velkommen, trygge og inkludert på jobb. Vi oppmuntrer til læring, utvikling og nytenking, og er opptatt av åpenhet for diskusjon og rom for å feile.

Gjennom strategien vår for mangfold og inkludering, har vi forpliktet oss til å legge til rette for samhold og tilhørighet. Målet er at alle medarbeidere skal føle seg verdsatt og respektert. Da er det ekstra hyggelig at så mange av våre medarbeidere trekker fram arbeidsmiljøet som noe av det de setter mest pris på ved jobben.

OBOS jobber for å skape en organisasjonskultur der alle behandles med respekt og arbeidsmiljøet oppleves som inkluderende og imøtekommende. I OBOS er alle ansvarlig for å bidra til dette, og opptre på en måte som styrker samholdet internt og skaper tillit innad og utad. Alle ansatte skal gis like muligheter og rettigheter, uavhengig av kulturell bakgrunn, etnisitet, funksjonsevne, livssituasjon, kjønn, kjønnsidentitet og uttrykk, religion eller seksuell orientering.

Strategiske partnere

Strategiske partnere er et viktig ledd i arbeidet med mangfold og inkludering. Som en viktig samfunnsaktør ønsker vi å påvirke samfunnet og bransjen vår til økt likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. Vi har derfor inngått partnerskap med Diversitas og Oda Nettverk.