Hopp til innhold
En OBOS-ansatt ser ut av vinduet.

Visjon og verdier

Den gode OBOS-kulturen er bygget på våre grunnleggende verdier.

OBOS er en organisasjon med lang tradisjon og stolte medarbeidere som trives. 

Vår visjon

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer.

Våre verdier

Verdiene våre er limet i konsernet – det som gjør OBOS gjenkjennelige over tid, selv om tidene forandrer seg. Siden vi er en organisasjon i kontinuerlig læring, er SKOLE et godt kjennetegn på våre verdier: 

Skikkelig

Våre medlemmer, kunder og ansatte skal kunne stole på at OBOS kan holde det vi lover. Vi må ha evne, vilje, kompetanse og økonomi til å holde dette løftet. 

Kvalitetsbevisst

OBOS skal levere varer og tjenester av god kvalitet. Vi skal ha en bevisst holdning til kvalitet, slik at feil og mangler unngås. Dersom feil og mangler oppstår, skal de rettes raskt og effektivt.

Offensiv

Konkurransen er sterk innenfor alle områdene hvor OBOS arbeider. Vi skal være markedsorienterte og tilpasse virksomheten vår til medlemmenes og kundenes behov og etterspørsel.

Lønnsom

Det er bare gjennom overskudd på den årlige driften at OBOS kan skaffe nok egenkapital til den virksomheten vi driver. Virksomheten må derfor drives effektivt og lønnsomt i alle ledd. 

Engasjert

OBOS setter pris på inspirerte medarbeidere med gode ideer. Vår suksess avhenger av at vi synes det er gøy å gjøre alt vi kan for at OBOS skal gjøre det best mulig, og at vi er stolte av den bedriften vi jobber i.