Mor, far og barn leker på en lekeplass.

Et balansert liv

Vi er opptatt av en sunn balanse mellom jobb og fritid. Jobben er bare én del av livet, og den skal fungere sammen med resten.

Vi jobber oftest på kontoret, men i de fleste stillinger er det mulighet for å jobbe noen dager hjemmefra etter avtale med leder.

Du kan også benytte Nærkontoret fra OBOS på dager du ønsker litt mer fleksibilitet. Nærkontoret er gode kontorlokaler i nærheten av der folk bor. Det kan være et godt alternativ de dagene du er på farten eller ønsker litt fleksibilitet.

Fleksibel arbeidstid og fem uker ferie

De fleste av våre medarbeidere er omfattet av ordningen med fleksibel arbeidstid, avspasering og sommertid fra mai til september. Alle har fem uker ferie.