Hopp til innhold
Mor, far og barn leker på en lekeplass.

Et balansert liv

Vi er opptatt av en sunn balanse mellom jobb og fritid. Jobben er bare én del av livet, og den skal fungere sammen med resten.

Vi jobber oftest på kontoret, men i de fleste stillinger er det mulighet for å jobbe noen dager hjemmefra etter avtale med leder.

Fleksibel arbeidstid og fem uker ferie

De fleste av våre medarbeidere er omfattet av ordningen med fleksibel arbeidstid, avspasering og sommertid fra mai til september. Alle har fem uker ferie.