OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Etter arbeidstid

Som OBOS-ansatt er det gode muligheter for sosiale oppturer med jobben.

Glade OBOS-ansatte på trening utendørs

Ansatte i OBOS er medlemmer av OBOS-klubben, som drives av de ansatte selv. OBOS-klubben ivaretar velferdstilbudene i OBOS og sørger for at det gode sosiale miljøet opprettholdes. 

Bedriftsidrettslag

OBOS' bedriftsidrettslag tilbyr et godt og variert trenings- og aktivitetstilbud til ansatte, blant annet innen fotball, innebandy, squash, golf, curling og klatring. Bootcamp og yoga er også populære aktiviteter. Og vi stiller selvsagt lag i Holmenkollstafetten. Bedriftsidrettslaget har lokallag i alle regioner.. 

På hovedkontoret er det et eget treningsrom til fri benyttelse for alle medlemmer i bedriftsidrettslaget. Det er også rabatter å få på medlemskap hos velkjente treningssentre og på utstyr i sportsbutikker – i tillegg til at OBOS ofte kan bidra med deler av startkontingenten i eksterne konkurranser. 

OBOS-ansatt på styrketrening utendørs

Turer

Hvert år arrangerer bedriftsidrettslaget vintertur, hvor en god gjeng med ansatte kaster seg ut i løyper og bakker. Det arrangeres også helgeturer i regi av OBOS-klubben. 

Sosiale sammenkomster

OBOS-klubben står for julebord, sommerfest og høstfest. I tillegg er det tradisjon for at OBOS inviterer til feiring når regnskapet er avsluttet. 

Kulturklubb

Museumsbesøk, byvandringer og vinsmaking: OBOS-ansatte har en egen kulturklubb, som byr på flere aktiviteter gjennom året, for de som ønsker det. 

Mer om å jobbe i OBOS