Hopp til innhold
En dame i et møte ser på noe bak seg.

Karriere- og utviklingsmuligheter

Faglig oppdaterte medarbeidere er en forutsetning for at vi skal kunne nå de målene vi har satt oss. Som Norges største kompetansehus innen eiendom, har vi mulighet til å utvikle medarbeiderne våre i tråd med deres karrieredrømmer.

Et inspirerende og innovativt miljø med høyt faglig nivå, gir gode muligheter til å forme sin egen hverdag. Interessante og utviklende arbeidsoppgaver med rom for nytenking, gjør det gøy å gå på jobb.

Er du dyktig og engasjert finnes det gode muligheter for å vokse i og med OBOS. Vi har mange eksempler på medarbeidere som får større ansvar, nye oppgaver eller bytter jobb internt.

En god start

Som ny får du tett oppfølging fra din leder og du får tildelt en egen fadder. Vi har et felles program for alle nyansatte, med både fysiske samlinger og digitale kurs, slik at du skal komme raskt inn i din nye rolle.

Medarbeiderutvikling og interne karriereveier

I løpet av året har du både utviklingssamtale og måloppnåelsessamtale med din leder, slik at dere sammen kan legge til rette for din utvikling. OBOS har også en rekke opplæringsprogrammer og en digital kurskatalog. I tillegg kommer seminarer for de ulike forretningsområdene og mulighet til å delta på eksterne kurs og konferanser.

OBOS Lederakademi

God ledelse er avgjørende både for å skape en god arbeidsplass og for å oppnå resultater. Derfor tilbyr vårt lederakademi en rekke kurs og lederutviklingsprogrammer.

OBOS Extend

OBOS Extend er et toårig lederutviklingsprogram for medarbeidere under 40 år som ønsker utfordringer og muligheter utover det vanlige. Programmet gjennomføres sammen med Norges Handelshøyskole, og målet er å utvikle unge talenter, samt finne de beste løsningene på utfordringer som ligger foran oss.

Stipendordning for etter- og videreutdanning

Ønsker du å ta mer utdanning, støtter vi deg gjerne. Hos oss kan alle medarbeidere søke støtte til etter- og videreutdanning gjennom vår egen stipendordning. Mange medarbeidere har benyttet muligheten til å utvide sin kompetanse ved hjelp av denne ordningen.