Hopp til innhold

Generalforsamlingen

Hvert år arrangerer OBOS generalforsamling for å velge representantskapet og behandle ulike saker.

I 2023 ble generalforsamlingen i OBOS avholdt 6. juni og delegertmøtet ble avholdt 18. april. Begge møtene ble avholdt digitalt.

Slik kan du delta på generalforsamlingen

For å delta på den årlige generalforsamlingen i OBOS må du bli valgt som delegat. Du kan bli valgt som delegat på to måter:

  • Medlem som eier en OBOS-bolig: Delegater blir valgt på borettslagets generalforsamling.
  • Medlem som ikke eier en OBOS-bolig: Delegater blir valgt på delegertmøte.

Dette skjer på generalforsamlingen

  • behandler årsregnskapet til OBOS
  • velger representantskap og valgkomité
  • bestemmer honorarer til de tillitsvalgte i OBOS
  • behandler eventuelle saker som er sendt inn av enkeltmedlemmer
  • behandler eventuelle saker som er sendt inn av styret i OBOS

Les om hvordan generalforsamlingen er regulert i vedtektene til OBOS.

Send inn spørsmål eller forslag til vedtak til generalforsamlingen

Som medlem kan du stille spørsmål til styret og komme med forslag til vedtak, selv om du ikke er valgt som delegat. Fristen er 1. april.

Fristen for å sende inn spørsmål og forslag til årets generalforsamling er utløpt.