Hopp til innhold

Generalforsamlingen og delegertmøtet

Hvert år arrangerer OBOS generalforsamling for å velge representantskapet og behandle ulike saker. Generalforsamlingen avholdes 11. juni 2024.

Dette skjer på generalforsamlingen

  • Behandler årsregnskapet til OBOS.
  • Velger representantskap og valgkomité.
  • Bestemmer honorarer til de tillitsvalgte i OBOS.
  • Behandler eventuelle saker som er sendt inn av enkeltmedlemmer.
  • Behandler eventuelle saker som er sendt inn av styret i OBOS.

Les om hvordan generalforsamlingen er regulert i vedtektene til OBOS.

Slik kan du delta på generalforsamlingen

For å delta på den årlige generalforsamlingen i OBOS må du bli valgt som delegat. Du kan bli valgt som delegat på to måter:

  • Medlem som eier en OBOS-bolig: Delegater blir valgt på borettslagets generalforsamling.
  • Medlem som ikke eier en OBOS-bolig: Delegater blir valgt på delegertmøte.

Delegertmøtet i 2024

Delegertmøtet avholdes 16. april 2024. Påmeldingsfristen var 9. april, og har gått ut.

Les styrets innstilling til forretningsorden for delegertmøtet

Forslag til generalforsamlingen

Som OBOS-medlem, kan du sende inn forslag til generalforsamlingen i OBOS BBL, selv om du ikke er delegat. Alle innsendte forslag som gjelder boligbyggelaget må tas opp til behandling på generalforsamlingen.

Fristen for å sende inn forslag gikk ut 1. april.

Les forslagene som er sendt inn i år. Forslagene er publisert slik de er mottatt fra forslagstillerne.