Tidligere generalforsamlinger

Sakspapirer, protokoller og opptak fra generalforsamlinger 2015–2022.

Generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen ble holdt onsdag 22. juni 2021.

Saksdokumenter

Se opptak fra OBOS' generalforsamling i 2021

Juridiske betenkninger

I forbindelse med generalforsamlingen i OBOS 2021 er det sendt inn spørsmål fra enkelte medlemmer som går ut på å begrense de demokratiske rettighetene til medlemmer som er ansatt i OBOS.

Det har også kommet forslag som foreslår å begrense styrets myndighet og gi denne til representantskapet i spørsmål av stor strategisk betydning eller som kan være politisk kontroversielle.

Konklusjonene i alle de fire betenkningene er at slike vedtak vil være lovstridige.

Betenkningene finner du her: