Pressebilder av konsernsjefen

Bildene kan brukes vederlagsfritt, forutsatt at de brukes ved redaksjonell omtale av OBOS og at fotografen krediteres.