Forslag til generalforsamlingen i OBOS

Her kan du skrive inn og sende ditt forslag til generalforsamlingen i OBOS. Forslagsfristen er 1. april. Generalforsamlingen avholdes digitalt 6. juni 2023.

Marked
Foto: Nadia Frantsen

Forslag til generalforsamlingen i OBOS

Fyll ut, skriv ditt forslag til vedtak og begrunn forslaget – eller send inn spørsmål til styret i OBOS. Frist for innsendelse er 1. april 2023.

1 Medlemsopplysninger

Fyll ut medlemsopplysninger