Gi medlemskap i gave

Dette er gaven som kan gjøre veien til egen bolig litt enklere. I tillegg har OBOS-medlemmer over 60 faste rabattavtaler. 

Hva koster det?

Fra 1. september og fram til nyttår spanderer OBOS årskontingenten for 2021 på 200 kroner. Dermed betaler du kun 300 kroner ved innmelding i denne perioden. De 300 kronene er en lovpålagt andelskapital (engangsbeløp). Fra 2022 betaler du 200 kroner per år.

Betaler du med bankkort, blir den du gir gaven til medlem allerede i dag.


Last ned og skriv ut kort til gaven