OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Martin Mælands OBOS-historie

Martin Mæland, konsernsjef i OBOS
Oktober 2011
Til OBOS-bladet nr 9 2011, tema økonomi
Sak til OBOS-bladet om forslaget fra Finanstilsynet om nye regler for egenkapital.
Martin Mæland, direktør i OBOS fra 1983 til 2015.

I 2015 gikk Martin Mæland av som konsernsjef i OBOS etter 32 år. Så satte han seg ned for å skrive sin historie. Da Mæland begynte i OBOS, var organisasjonen kommunens forlengede arm i et subsidiert og regulert boligmarked. I løpet av få år ble denne politikken helt forandret, og vi fikk det boligmarkedet vi har i dag.

Denne prosessen har Martin Mæland beskrevet grundig i teksten "Min OBOS-historie - OBOS i omstilling og vekst". 

Last ned teksten her.