Støtte skal skape finere uterom og bedre bomiljø

OBOS har satt av 250 millioner kroner til miljøtiltak i over tusen tilknyttede borettslag. Hva med en takhage eller sykkelparkering?

  • Tekst Veronika Sørum
  • Foto Einar Aslaksen og Arash Nejad

I Ammerudlia borettslag pleide syklene å ligge hulter til bulter. Nå står de fint parkert i flunkende nye sykkelskur, takket være et milliontilskudd fra OBOS.

– I sykkelhusene står syklene ordentlig parkert, slik at de blir bedre ivaretatt. Vi har to etasjer i hvert skur, og egne plasser til elsykler. I tillegg er sikkerheten blitt bedre, siden det kun er de som bruker sykkelskurene som har kodebrikker til dem, forteller styreleder Anne Elton i Ammerudlia borettslag.

Penger på konto

Inne i og utenfor husene har generasjoner av OBOS-medlemmer levd sine liv, vedlikeholdt bygningene, og bidratt til gode nabolag. OBOS har som målsetting at dette skal fortsette inn i framtiden. Derfor har OBOS satt av 250 millioner kroner til OBOS-tilknyttede borettslag til bomiljø-, klima- og miljøtiltak de neste fem årene.

Det omfattende miljøløftet ble vedtatt av generalforsamlingen i OBOS våren 2021. Midlene blir fordelt basert på antall boliger i det enkelte borettslag 1. juli hvert år. I mars i år ble de første pengene delt ut, og disse blir plassert på en egen miljøkonto som hvert borettslag har i OBOS-banken.

Pengene kan gå til alt fra lekeapparater og beplantning, til elbillader og etterisolering. Neste runde er allerede i høst. Styrene trenger ikke å søke om midlene, men må varsle OBOS om hva de skal brukes til.

Det omfattende miljøløftet ble vedtatt av generalforsamlingen i OBOS våren 2021. Foto: Einar Aslaksen
Ammerudlia borettslag fikk én million kroner i støtte for å lage sykkelparkering – et realt bomiljøløft. Foto: Einar Aslaksen
Midlene er låst på en separat miljøbankkonto i OBOS-banken for hvert tilknyttet borettslag inntil tiltaket er gjort. Foto: Einar Aslaksen

Takhage over byen

Et annet borettslag som har brukt OBOS-midler til å forbedre utemiljøet, er Bøler senter borettslag. De mottok 65.000 kroner til å lage takhage. Taket av den 12 etasjer høye blokka var tidligere bare en ubrukt platting. Men da det gamle taket måtte renoveres, kom ideen om å ta området i bruk.

Nå er det forvandlet til et uterom med pergola, solstoler og sittegrupper, med fantastisk utsikt over byen. I blomsterkassene er det både prydvekster og nyttevekster, som beboerne kan høste av.

– Det har blitt et sosialt samlingspunkt, forteller styreleder Trygve Gaarder.

I oppgraderingen av takterrassen har det blitt lagt vekt på universell utforming, slik at alle kan benytte seg av uteområdet. Borettslaget består av 131 leiligheter, og takterrassen har ført både til et bedre nabolag og bomiljø.

– Vi er et borettslag med overvekt av eldre, og takterrassen har blitt et praktisk trimområde siden det er flatt og fint. Dessuten har det blitt en hyggelig og sosial møteplass for de som bor her.

Pollinatorvennlige planter gir et biologisk mangfold på takterrassen. En frodig takterrasse er også med på å skape trivsel og velvære. Foto: Arash Nejad
På tak blir det ofte mye tre, metall, stein og harde flater. For å bryte opp og skape et hyggelig miljø spiller plantene en stor rolle. Foto: Arash Nejad
Takterrassen ligger på toppen av Bøler senter, og har nydelig utsikt, grønne bed og fargerike rekkverk. Foto: Arash Nejad