Bildet viser uteområder mellom boliger på Fornebu.
Byutvikling

Her bygges et av Norges mest klimavennlige boligområder

Fornebu skal bli et utstillingsvindu for framtidens byer. Slik skal OBOS bidra.

På halvøya Fornebu, like utenfor Oslo, vokser det fram en ny by. Fornebu kommer til å bestå av 11000 nye boliger når alt er ferdig bygget. I årene som kommer skal OBOS bygge rundt 7000 av disse, og det blir etablert over 25.000 arbeidsplasser. Området er i kraftig vekst og anses som et av landets mest framtidsrettede boligområder.

– Målet er å bygge framtidens by fra bunnen av, og gjøre Fornebu til et enda bedre sted å bo, sier utviklingsdirektør for OBOS Fornebu, Tor Evert Lindeland.

Fornebu skal bli et nullutslippsområde. Det betyr i hovedsak at området i framtiden skal fange opp minst like mye CO2 fra atmosfæren som det slipper ut. Klima og bærekraft står med andre ord høyt på blokka når nye prosjekter reiser seg.

Området som tidligere huset hele Norges flyplass har lagt flyene bak seg. Nå går området inn for landing som by.
På Fornebu vokser det fram et naturlig byliv, og her skal OBOS bygge cirka 7000 boliger i løpet av årene som kommer.
Området er i kraftig vekst og anses som et av landets mest framtidsrettede boligområder. Her skal også over 25.000 arbeidsplasser etableres.
Kjøpesenteret Fornebu S ligger sentralt plassert på Fornebu og huser rundt 80 butikker og serveringssteder.

OBOS med store klimaambisjoner

OBOS har som mål å kutte utslippene av CO2 med 45 prosent for bygninger ferdigstilt i 2026, 55 prosent i 2030 og 95 prosent på bygg som er ferdig i 2050 i henhold til OBOS’ referanse- og grenseverdi.

– OBOS skal bidra til å utvikle bærekraftige samfunn, og det å ta ansvar for miljø og klima har høy prioritet, forteller miljødirektør Birgitte Molstad, og fortsetter:

– I byggebransjen må vi planlegge langsiktig. Derfor har vi laget en nedtrappingsplan for utslippskuttene våre, hvor vi allerede i år har et mål om å redusere utslippene med 20 prosent, deretter 30 prosent i 2023, og så videre.

Den største utfordringen framover, både for OBOS og for byggenæringen generelt, er å klare å tenke annerledes og gjøre mange ting på én gang. Fornebu tar utfordringen.

Illustrasjon: På Nansenløkka på Fornebu skal vi bygge cirka 600 mer miljøvennlige boliger, både leiligheter og rekkehus. Sistnevnte bygges i massivtre, som er positivt for både miljøet og inneklimaet. Boligene blir liggende mellom Nansenparken og Fornebu S.

Grønne boligprosjekter

Midt på Fornebu, mellom Nansenparken og kjøpesenteret Fornebu S, ligger boligprosjektet Nansenløkka. Dette er Norges største FutureBuilt-prosjekt, hvor ambisjonen er opptil 50 prosent klimagassreduksjon på hele 600 boliger.

Kvartal 1 og 2 som bygges i Nansenløkka skal være på nær-nullenerginivå, med fokus på energibehov og materialer.

Ulla Hahn er prosjektleder i FutureBuilt. Hun forteller at det har blitt enklere å få med boligutbyggere på en skikkelig «klimakur».

– Vi har tidligere jobbet mest med næringsbygg og offentlige bygg, men nå kommer de grønne boligene for fullt. Dels på grunn av at utbyggere som OBOS tar samfunns- og klimaansvar og nå omsetter ambisiøse miljøstrategier til konkrete fakta og tiltak, men også fordi boligkjøperne har våknet og stiller stadig flere miljøkrav.

Prosjektlederen i FutureBuilt forteller at boligkjøper i stadig større grad etterspør miljøboliger med lavt energiforbruk, sunne byggematerialer, deleløsninger, sosiale arenaer og fellesarealer.

– OBOS-satsingen på Fornebu er den foreløpig største og mest ambisiøse vi har vært med på, sier Hahn.

Bli bedre kjent med boligprosjektet Nansenløkka

Illustrasjon: I boligprosjektet Storøykilen skal OBOS bygge cirka 400 mer miljøvennlige boliger. Prosjektet har også som ambisjon å bli BREEAM-NOR-sertifisert.

Allerede godt i gang

På Fornebu har de første beboerne allerede flyttet inn i boligprosjektet Oksenøya. Dette er OBOS’ første nyboligprosjekt med BREEAM-NOR-sertifiseringen «Very Good». Det betyr at bærekraftsnivået i bygget er godt dekket innenfor ni kategorier; ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, forurensning, arealbruk og økologi.

BREEAM-NOR er Norges mest brukte miljøsertifiseringsordning for nybygg og større rehabiliteringer.

Også naboprosjektet Storøykilen har, med kvartalene 1–3, ambisjon om å bli BREEAM-NOR sertifisert som «Very Good». Her skal OBOS bygge cirka 400 mer miljøvennlige boliger fordelt på seks kvartaler, bestående av både leiligheter og rekkehus.

Les mer om boligene i Storøykilen

– Fornebu er et unikt område. Vi eier og bygger såpass mye i området, at vi har mulighet til å tenke helhet på en helt ny måte i norsk sammenheng. Vi samarbeider i tillegg godt med Bærum kommune og de andre utviklerne i området, sier utviklingsdirektør Tor Evert Lindeland.

Se hva vi bygger og selger på Fornebu
På Fornebu finner du friområder på til sammen 300.000 kvadratmeter. Det er med andre ord gode muligheter for tur, trening eller avkobling – i tillegg til alle bykvalitetene som er på gang.

Timinuttersbyen

Men framtidens by handler om langt mer enn redusering av utslipp, understreker utviklingsdirektøren. Det handler vel så mye om at vi skal bo bedre.

– De som kjenner Fornebu, vet at naturen er en viktig del av området. Det nye er at bylivet også vokser fram, og formes i takt med at boligene står ferdig og mennesker flytter inn, sier Lindeland.

– Det blir fantastisk å bo her. Du har helt nye boliger, vakker natur og et mylder av kulturtilbud. Vi kaller Fornebu for «Timinuttersbyen». Du har nærhet til alt; arbeidsplass, skole og barnehage, parker, naturreservater og strender. Det gir deg mer tid å bruke på det du har lyst til, sier Lindeland.

For eksempel skal gode sykkelstier og gangveier knytte området sammen, som gjør at du sparer verdifull tid og kanskje klarer deg uten bil i hverdagen.

For de som ønsker kort vei til Oslo sentrum, er det verdt å nevne at T-banestrekningen Fornebubanen bygges nå, og skal stå klar i 2027. Det betyr at du kan komme deg fra Fornebu til Majorstua på bare 12 minutter.

De viktige møteplassene

OBOS legger også til rette for sosiale møteplasser mellom husene. På Fornebu får beboerne tilgang på felleslokaler, gallerier, bibliotek og sal for alt fra intimkonserter til barnebursdager i området. Alt av butikker, kafeer, restauranter og servicetilbud finnes også i umiddelbar nærhet.

For å berike hverdagen til beboerne og skape liv i nabolaget, finnes det nå flere midlertidige prosjekter på Fornebu som OBOS står bak. Et av disse er møteplassen Punkt, med blant annet serveringssteder og butikker. Her vil det etter hvert bygges boliger i framtiden, men i mellomtiden brukes den sentrale lokasjonen på Fornebu som møteplass for nærmiljøet.

– Vi vil skape bomiljøer som legger til rette for godt naboskap, nye venner og givende opplevelser. Vi skal gjøre Fornebu til et utstillingsvindu for framtidens byer, sier Lindeland.

Punkt består av containere, stablet sammen til flere bygninger. Her finner du blant annet OBOS' visningssenter, Felleskjøpet, dagligvare og flere serveringssteder og butikker.
Det er mye å oppleve på Fornebu, og som halvøy med Oslofjorden som nærmeste nabo, er det kort vei til vannaktivitetene.
Det har skjedd mye siden siste fly gikk inn for landing på Fornebu. Nå spirer og gror det i området som tidligere huset landets hovedflyplass, og Fornebu er på god vei til å bli en levende bydel, hvor både store og små skal trives.
Ytterst på Storøya på Fornebu finner du Storøyodden badeplass – en stor og fin sandstrand omringet av gressletter, sandvolleyballbane og et serviceanlegg med blant annet toalett og kiosk.