Det viktige nærmiljøet

I Grorud IL satses det stort på holdningsskapende arbeid, hvor ungdommen selv spiller en helt sentral rolle.

  • Tekst Magnhild Freuchen
  • Foto Hampus Lundgren

«Heia Grorud! Kom igjen! Jaaaa, mål», lyder det fra engasjerte barn og ungdom hver gang fotballaget spiller hjemmekamp.

En hel seksjon på tribunen er fylt opp med en gjeng som er her for å heie på kompisene sine.

– De møter opp fordi de føler en sterk tilhørighet til arenaen og til nærmiljøet de er en viktig del av, sier Mats Thyli, daglig leder i Grorud IL i Oslo.

Han forteller at idrettslaget har en stor ambisjon om å påvirke de unge i positiv retning, langt over bare det å drive med toppfotball. Støtten fra gode samarbeidspartnere som OBOS er derfor helt uvurderlig.

Grorud IL var en av de som søkte og mottok støtte fra OBOS gir tilbake i 2021.

Mats beskriver en klubb som kan by på et livslangt engasjement, med tilbud for både barn, ungdom og voksne.

– Vi har et svært nært samarbeid med Aktivitetsskolen, barneskolen, ungdomsskolen og videregående. For oss er det viktig å være et krysspunkt mellom et idrettslag og en samfunnsaktør. Da må det jobbes kontinuerlig og målrettet, og ikke minst ha fokus på kompetanseoverføring mellom de ulike aktørene.

Ønsker ditt lag eller din forening støtte? Her kan dere søke

Mats Thyli, daglig leder i Grorud IL i Oslo, er ikke i tvil om at det holdningsskapende arbeidet som drives har enormt stor betydning for barn og unge i Groruddalen, og noe de tar med seg videre i livet.
Trolig har den sterke tilknytningen til idrettslaget for flere vært en viktig faktor når det kommer til hvilken retning de har valgt i livet. – Vi har et forbildeprosjekt hvor vi får med, og bygger opp, ungdom vi ser kan ha en positiv påvirkning på andre unge.
– Hos oss har vi egne ungdommer som jobber frivillig på ulike arrangementer og aktiviteter, men som også gjennom gode støtteordninger får betalt for å bidra på ulike prosjekter, forteller Mats engasjert.

Søk om støtte fra OBOS gir tilbake til ditt idrettslag

Hvert år deler vi ut inntil 10 prosent av årsresultatet til samfunnsnyttige formål, og deler av denne støtten er søknadsbasert.

Nå er det klart for en ny runde med OBOS gir tilbake, hvor lag og foreninger kan søke om støtte om midler til alle typer arrangementer og initiativ. Det kan søkes om midler for alle typer arrangementer og initiativ, men tiltak rettet mot barn og unge blir prioritert.

– I OBOS er vi opptatt av å sikre støtte til en rekke gode formål innen idrett, kultur, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak. Vi brenner for å støtte gode lag og foreninger som hver dag jobber for å hindre utenforskap, skape varig aktivitet, bygge opp under sosial inkludering, mangfold og senke barrieren for deltagelse – enten det skyldes økonomi eller andre forhold, sier sponsorsjef i OBOS, Rasmus Aarflot.

– Nå oppfordrer vi OBOS-medlemmer til å komme på banen og tipse ildsjeler, lag og foreninger om å søke midler til det de brenner for!

Søknadsfristen er 15. juni 2024.

Her søker du om støtte