– Det koster en hel del å drifte et korps

Med støtte fra OBOS gir tilbake unngikk Lillestrøm skolekorps permitteringer og kunne arrangere digitale pusterom for de unge musikantene.

  • Tekst Magnhild Freuchen
  • Foto Julie Hrnčířová

– Da jeg så en annonse fra OBOS på Facebook under pandemien, tenkte jeg raskt at dette var noe vi måtte søke på. Hele prosessen viste seg å være utrolig smooth, og det tok ikke lange tiden før et positivt svar tikket inn og pengene var på konto, sier Christin Fiskvik.

Hun er styreleder i Lillestrøm skolekorps, et av landets største og mest aktive, med 160 ivrige og engasjerte musikanter i alderen 8–19 år som er rekruttert fra de tre sentrumsskolene i byen.

Fra mars 2020 og fram til vinteren 2022 ble tusenvis av arrangementer og aktiviteter avlyst, og jubelen stilnet mellom husene. Da etablerte vi støtteordningen til OBOS gir tilbake, hvor det kunne søkes om midler til å holde hjulene i gang.

Lillestrøm skolekorps var en av de som søkte og mottok støtte fra OBOS gir tilbake i 2021.

Støtte sikret et viktig tilbud

– Det koster en hel del å drifte et korps, ikke minst når det kommer til å kjøpe gode instrumenter og ansette dyktige dirigenter. En betydelig del av disse pengene får vi normalt inn gjennom loppemarkedet vårt som avholdes to helger i året, forteller Christin.

Å få en slik økonomisk støtte fra OBOS under pandemien bidro blant annet til at fem dirigenter ikke måtte permitteres, og korpset fikk muligheten til å gi barna et tilbud via digitale samlinger en gang i uken.

– Vi så jo at mange barn og unge slet veldig. Å kunne møtes på Teams og Zoom er selvsagt ikke det samme som å treffes fysisk, men vi opplevde likevel at det ble et viktig og etterlengtet pusterom i hverdagen, forteller Christin.

Ønsker ditt lag eller din forening støtte? Her kan dere søke

Mange har latt seg imponere av at Lillestrøm skolekorps klarte å drifte noe under en svært krevende periode. Men korpsmusikk skulle det bli. Nå kan musikantene endelig øve sammen igjen.
– Det gir en utrolig stor verdi å få lov til å tilby en fritidsaktivitet som favner så bredt. Her kan alle delta på egne premisser, og det finnes ingen form for reservebenk, sier styreleder i Lillestrøm skolekorps, Christin Fiskvik.
I 2023 har Lillestrøm skolekorps 100-årsjubileum. Det gleder alle små og store seg til å feire!

Klart for en ny runde med OBOS gir tilbake

Hvert år deler vi ut inntil 10 prosent av årsresultatet til samfunnsnyttige formål, og deler av denne støtten er søknadsbasert. Søknadsordningen til OBOS gir tilbake fikk en mengde søknader fra lag og foreninger over hele landet. Å engasjere medlemmene og spille videre på dette ble en selvfølge.

Nå er en ny søknadsfrist like rundt hjørnet. Det betyr at enda flere lag og foreninger snart kan glede seg over midler som skal komme barn og ungdom til gode. Det kan søkes om midler for alle typer arrangementer og initiativ.

– I OBOS er vi opptatt av å sikre støtte til en rekke gode formål innen idrett, kultur, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak. Vi brenner for å støtte gode lag og foreninger som hver dag jobber for å hindre utenforskap, skape varig aktivitet, bygge opp under sosial inkludering, mangfold og senke barrieren for deltagelse – enten det skyldes økonomi eller andre forhold, sier sponsorsjef i OBOS, Rasmus Aarflot.

– Nå oppfordrer vi OBOS-medlemmer til å komme på banen og tipse ildsjeler, lag og foreninger om å søke midler til det de brenner for!

Søknadsfristen er 15. juni 2024.

Søk om støtte fra OBOS gir tilbake