Kunstnernes hus

Jens Selmer (1911–1995) var en av våre aller dyktigste boligarkitekter. Dette er en uforbeholden hyllest.


Kunstnere er kanskje ikke helt som alle andre, men de trenger også et sted å bo. Jens Selmer tegnet kunstnerborettslaget Ekely med sin kone, arkitekt Wenche Selmer. Ekely sto ferdig i 1951, og består av 44 rekkehusleiligheter med atelier. De selmerske småhus ble til på stramme budsjetter, men arkitekturen oppleves likevel rik og harmonisk.

Småhus er en bolig for den jevne mann med kjerring og unger, skrev arkitekt Jens Selmer i Bonytt i 1944. Det kan høres nedlatende ut. Men det skal leses som en erkjennelse av det å skape gode boliger for oss helt vanlige mennesker er den viktigste oppgaven for en arkitekt. Knapt noen løste den oppgaven bedre og med mer ydmykhet og innlevelse enn Jens Selmer. Han tegnet mange småhus, blant annet til gjenreisingen av Finnmark. For OBOS tegnet han smått og stort.

Selmer skrev bolighistorie da han tegnet det første borettslaget etter krigen. Det ligger i Helgesensgate 78 på Tøyen, sto ferdig i 1946, og inneholdt det som ble selve standardleiligheten til langt inn i 1960-årene: En enkel, men gjennomtenkt treromsleilighet, utformet etter samtaler med jevne kvinner og menn. Også estetisk utfoldet Jens Selmer seg i det små, og konsentrerte seg om balanse, harmoni og proporsjoner. På den måten ble vanlige blokker og rekkehus til fine stykker arkitektur.

Sammen med sin kompanjong Preben Krag tegnet Selmer blokker på Tveita og Bogerud. De sto også bak bebyggelsen på Bøler. Jens Selmer var en stjernearkitekt, men han lagde ingen høyrøstede signalbygg. Han skapte en lavmælt hverdagsarkitektur hvor oppmerksomheten var rettet mot det livet som skulle leves inni husene.