Ansiennitet

Ansiennitet er et ord som forklarer hvor lenge du har vært medlem hos en organisasjon eller ansatt hos en arbeidsgiver.

Ansiennitet brukes for å fastsette hvor lenge du har vært medlem eller ansatt, og regnes fra den datoen medlemskapet eller ansettelsen blir registrert. Ansiennitet i et boligbyggelag er en betegnelse på det tidsrommet du har vært medlem. Et medlem som meldte seg inn i 2013 for eksempel, vil ha lenger ansiennitet enn et annet medlem som meldte seg inn i 2021.

Ansiennitet i boligbyggelag

I jakten på ny bolig kan et medlemskap i et boligbyggelag være et stort fortrinn. Lang ansiennitet legges til grunn når du skal kjøpe deg bolig med forkjøpsrett. Det er det medlemmet som har vært medlem lengst som vil få førsterett til å kjøpe boligen, men det har ofte vist seg at kun noen dagers ansiennitet kan få deg foran i boligkøen og hjelpe deg å sikre deg drømmeboligen.

For at du skal kunne bruke ansienniteten du har opparbeidet deg er det viktig at du har betalt årskontingenten til det boligbyggelaget du er medlem i.

Ansiennitet i et boligbyggelag er ikke det samme som intern forkjøpsrett i et borettslag. Intern forkjøpsrett trumfer ansiennitet i boligbyggelaget. Om du melder det ut av boligbyggelaget mister du ansienniteten du har har opparbeidet deg, og denne vil du ikke få tilbake om du melder deg inn igjen. På Min side kan du se hvor lenge du har vært medlem i OBOS.