Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som betales hvert år hvis du eier hus, leilighet eller fritidsbolig. Det er opp til kommunestyret i hver enkelt kommune om det skal kreves eiendomsskatt eller ikke.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som settes av hver enkelt kommune og betales hvert år hvis du har fast eiendom, slik som hus, leilighet eller fritidsbolig. Skatten baserer seg på verdien av eiendommene som eies av enkeltpersoner eller bedrifter. Vanligvis er det kommunestyret i den enkelte kommunen som skriver ut eiendomsskatten som avgjør hvor mye skatt det skal kreves inn og om de krever eiendomsskatt.

Skatten kan beregnes på forskjellige måter, avhengig av reglene som gjelder i kommunen du bor i. Hvor mye du skal betale kan du se i eiendomsskatteseddelen du har fått fra kommunen din. Eiendomsskatteloven sier at skatten skal ligge mellom en til fire promille av skattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger. Så jo høyere verdi på eiendommen, jo høyere vil skatten være.

Fordi verdien av eiendommer varierer avhengig av faktorer som beliggenhet, størrelse og kvalitet, vil skatten bidra til å sikre at de som eier eiendommer som er mer verdt også betaler mer for å finansiere lokale tjenester og offentlige prosjekter enn de som eier mindre verdifulle eiendommer.

Formålet med eiendomsskatt er å bidra til kommunenes inntektsgrunnlag, slik at de kan finansiere viktige samfunnsoppgaver som skole, helse og infrastruktur. Det er viktig å merke seg at ikke alle kommuner har eiendomsskatt, og de som har det kan ha ulike regler og satser for skatten.