Familie på fire smiler og ler i sofa i OBOS Block Watne-bolig

Ny bolig med gode betingelser

Med Husbanklån kan du kjøpe en splitter ny bolig til markedets laveste rente. Nå bygger OBOS Block Watne flere boliger med betingelser du kan spare mange tusen kroner på å benytte.

– Når vi i OBOS Block Watne bygger nye boliger, har vi mulighet til å søke Husbanken om midler dersom vi oppfyller ett av to krav: Boligene må tilfredsstille en del standarder for miljø, eller være såkalte livsløpsboliger. Mange av OBOS Block Watnes boligprosjekter er godkjent av Husbanken, og oppfyller disse kravene til universell utforming og miljøeffektivitet, sier Lise Kjelle, regionsjef i OBOS Block Watne i Agder.

– Kravene blir satt for at det skal bygges attraktive boliger som møter kravene for framtiden, og de som kjøper en slik bolig kan dermed få lån med svært gunstige betingelser. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle, forteller Kjelle.

Svært gunstige betingelser

Husbanken er ikke en vanlig bank, men statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken vår. Husbanken skal fremme viktige bokvaliteter som miljøeffektivitet, universell utforming og god byggeskikk. Hvert år setter myndighetene av midler som boligutbyggere kan søke om, forutsatt at boligene som bygges tilfredsstiller visse krav innenfor miljø og tilrettelegging.

– Dersom boligen du ønsker å kjøpe er forhåndsgodkjent hos Husbanken, kan du søke grunnlån i Husbanken. Et slikt lån har svært gunstige betingelser. En Husbankfinansiert bolig sikrer deg svært lave renter, og renta ligger gjerne ett prosentpoeng lavere enn de andre bankene. Vi har hatt mange år med lav rente i Norge, men nå som renten er så høy, merker vi hvilke økonomiske konsekvenser det har i hverdagen. Hvis du har et boliglån på tre millioner kroner, vil du spare mye penger hver måned på å ha et Husbanklån, sier Kjelle.

Forbrukeren kan dessuten få opptil 85 % husbankfinansiering, det betyr altså at du kun trenger 15 % egenkapital. Lånet kan tilbakebetales enten som et annuitetslån eller serielån over 30 år. Det kan gis inntil åtte års avdragsfrihet innenfor den totale nedbetalingstiden og inntil 20 års fastrente.

Priseksempel: Flytende 3 mnd. rente på husbanklån er 4,458 %. Låner du 2 millioner over 25 år, koster det totalt 3,32 millioner kroner. Effektiv rente 4,658 %. Terminbeløp kr. 11.069,- hvorav renter kr. 7.430,- og avdrag kr. 3.639,- per måned.

Om Husbanklån

  • Lån fra Husbanken har svært gunstige betingelser
  • Markedets desidert laveste rente
  • Inntil 30 års løpetid
  • Avdragsfri periode inntil 8 år fra overtakelse
  • Serie- eller annuitetslån
  • Flytende eller fast rente, eller en kombinasjon.

Ulike boliger

I Agder er det flere boliger som kan kjøpes med Husbanklån. Det finnes store og små leiligheter, rekkehus, tomannsboliger, enebolig i kjede og eneboliger i funkis og mer tradisjonell stil. Noen er ferdigstilte og klare for innflytting, andre er under oppføring. Boligene som oppfyller kriteriene til Husbanklån, er altså livsløpsboliger og de som oppfyller miljøkrav, men hva betyr det?

– Livsløpsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at den kan brukes i alle livsfaser, også om man får bevegelseshemming. Det skal være trinnfri atkomst til boligens inngangsplan, og for boligblokker innebærer dette at de må ha heis. De viktigste rommene må ligge på inngangsplanet og ha forbindelse uten trinn eller trapper. Rommene og forbindelsene mellom dem må ha tilstrekkelige dimensjoner. Plassbehov og fremkommelighet med en vanlig rullestol legges til grunn for dimensjoneringen, selv om en livsløpsbolig ikke er det samme som en spesialbolig for rullestolbruker.

Det stilles også miljøkrav til boligen, blant annet at boligene må ha godt inneklima og bruk av miljøvennlige materialer og byggemetoder.

Kundene som vil søke om Husbanklån, søker på individuell basis, men OBOS er behjelpelige med lånesøknaden og bistår gjerne.

– Kjøper du bolig av OBOS Block Watne som er godkjent for finansiering i Husbanken, har vi ansvar for å bistå deg med informasjon om finansiering og utfylling av søknader og andre lånedokumenter. Så om du finner en bolig og trenger hjelp med lånesøknaden, er det bare å ta kontakt!

Se boligene våre i Agder

Illustrasjon av fasade på enebolig med terrasse i Høvåg B14, i Ringveien

1 av 5