Illustrasjon av Felleshuset med mennesker utenfor på Nansenløkka på Fornebu.

Et sted å høre til

Sosiale møteplasser, fellesaktiviteter og godt naboskap. Det er mange ting som gjør Nansenløkka til et godt sted å bo.

– Vi ønsket å skape et litt annerledes prosjekt, der godt naboskap og sosialt fellesskap står i sentrum, sier Christian Myklebost. 

Han er prosjektleder på Nansenløkka, hvor vi skal bygge cirka 600 mer miljøvennlige boliger fordelt på seks kvartaler på Fornebu. Et godt sted å bo er et sted der du kan føle tilhørighet og trygghet. Et sted der du kan leve livet ditt sånn som du vil, og samtidig bli en del av et større fellesskap. På Nansenløkka bygges for det at du og naboene skal bli kjent og trives. 

– Vi har hatt, og skal ha flere, medvirkningsrunder, der både interessenter og kjøpere kan komme med innspill og ideer. Slik tilpasser vi det som tilbys med det folk faktisk vil ha, forteller prosjektlederen.

Obos-illustrasjon-nansenløkka_Fornebu_kvartal4-trinn1-Felleshjornet

Nansenløkka byr på et helt unikt bomiljø – midt mellom idylliske Nansenparken og Fornebu S.

Et nabolag for alle

I hjertet av boligprosjektet ligger en stor felles hage og et 200 kvadratmeter stort felleshus, samlingssteder med særlig fokus på fellesskap, bærekraft og urban dyrking. Grunnidéen er at hagen skal samle beboerne på feltet. I hagen blir det også plass til et samdyrkelag med rundt 60 andeler, der du kan være med å dyrke og høste egne grønnsaker. Hva som vil skje i felleshuset skal beboerne selv få være med å bestemme. Kanskje er det stemning for aktiviteter som yogakurs, filmkvelder eller fotballkamper på storskjerm?  

– Vi ønsker at felleshuset og dyrkelaget skal bidra til et godt miljø og bli et hyggelig samlingspunkt i nabolaget, der folk kan bli kjent på tvers, sier Myklebost. 

Hvert borettslag har også et mindre fellesrom som beboerne har tilgang til, med adkomst på bakkeplan og med nærhet til urbanstrøket og næringstilbud. Rommene vil bestå av et stort oppholdsrom med både kjøkken og bad, som kan brukes til å arrangere barnebursdager, familieselskap eller andre sammenkomster som kanskje krever litt større plass enn du har hjemme.

Målet er at felleshuset og rommene skal være fleksible i bruk. Det er opp til beboerne selv hva de ønsker å bruke dem til.

Illustrasjon av fellesrom i kvartal på Nansenløkka på Fornebu.

I hvert kvartal vil det også komme et eget fellesrom, som kan bookes til blant annet barnebursdag eller andre sosiale begivenheter.

Grønne deleløsninger 

Det skal være lett å ha en grønn livsstil på Nansenløkka. Sykkel er et naturlig framkomstmiddel på Fornebu, og på Nansenløkka blir det satt av plass til vask og vedlikehold av sykler. Borettslagene får tilgang til egen sykkelheis i tilknytning til sykkelparkering i kjelleren, i tillegg til sykkelparkering på uteområdene. Om uhellet er ute eller om du ønsker å fikse litt på sykkelen kan du reparere den i nabolagets eget verksted. 

På Nansenløkka finnes også flere smarte deleløsninger, som tilgang på felles bilpool og delesykler.  

– Prosjektet har i tillegg flere gjestehybler som kan bookes når du trenger det. Her trenger du ikke å kjøpe en leilighet med gjesterom for å ha mulighet til å ta imot overnattingsbesøk, forteller Myklebost. 

Nytt kvartal underveis

Nansenløkka kan du velge mellom to- til femromsleiligheter, alle sentralt plassert mellom kjøpesenteret Fornebu S og idylliske Nansenparken. Boligene i alle kvartalene vil få nærhet til T-banestopp for Fornebubanen når den kommer på plass. Det bygges for et lettvint liv på Fornebu, med kort vei til både sjø, natur og by. 

illustrasjon av et nøkkelknippe

Meld interesse

Lyst til å holde deg oppdatert på hva som skjer på Nansenløkka? Meld interesse her – så sørger vi for at du får med deg alle viktige nyheter og frister.