Illustrasjon av fasaden og gårdsrommet til boligprosjektet Nansenløkka, sett fra balkong på dagtid.

Miljøvennlige trehus på Fornebu

Boligene på Nansenløkka er Norges største FutureBuilt-prosjekt. Her skal vi bygge våre første massivtrehus.

Tekst: Veronika Søum
Foto: RIFT

Dette er nybrottsarbeid i OBOS-sammenheng, sier prosjektleder Christian Myklebost i OBOS.

På Nansenløkka, midt mellom Nansenparken og kjøpesenteret Fornebu S, skal det bygges seks kvartaler med til sammen cirka 600boliger, både leiligheter og rekkehus.

Dette er Norges største FutureBuilt-prosjekt, noe som innebærer at boligene er miljøvennlige bygg av høy kvalitet, der målet er å redusere klimagassutslipp fra transport, energi- og materialbruk med opptil 50 prosent.

– FutureBuilt jobber for å få frem boliger med langt lavere CO2-utslipp enn vanlige boliger. De er derfor mer miljøvennlige enn de fleste andre boliger, sier Myklebost.

Les mer om FutureBuilt-prosjektet

Illustrasjon av kjøkken med spisekrok i et rekkehus i Nansenløkka på Fornebu.

Første massivtrehus for OBOS

Nansenløkka skal ha høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet, og være et attraktivt bomiljø med variasjon i uttrykk og materialbruk.

– Vi har med mange ulike rådgivere, som bidrar til å utvikle et område der det ikke har vært noe tidligere. Det er veldig gøy.

Rekkehusene i kvartal 1 blir bygget i massivtre, det vil si treplanker som er krysslimt til solide elementer. Dette er de første boligene OBOS bygger i massivtre. Erfaringene fra byggingen av rekkehusene skal brukes til utviklingen av leilighetene i kvartal 5.

– OBOS har aldri gjort noe som leilighetene i kvartal 5 i så stor skala før. Store deler av bygningskroppen skal være i treverk, istedenfor stål og betong. Det gir bedre inneklima og en helt annen følelse i leilighetene. Vi jobber med å få treverket synlig i boligene og trapperommene, forklarer Myklebost.

Kutter utslipp

Ved siden av massivtre, skal husene på Nansenløkka bygges i en kombinasjon av resirkulert stål og lavkarbonbetong. Ambisjonen er at bygningene skal ha mindre energibehov til oppvarming.

– Ytterveggene er tykkere, og det er bedre isolert. Det blir levert energi via fjernvarme og solceller på takene. Målet er at boligene skal gå i tilnærmet null når det gjelder tilført energibehov.

Gågate på Nansenløkka med leilighetene i bakgrunn.

Ambisiøst prosjekt

Ulla Hahn er prosjektleder i FutureBuilt. Hun forteller at det har blitt enklere å få med boligutbyggere på en skikkelig «klimakur».

– Nå kommer de grønne boligene for fullt. Dels på grunn av at utbyggere som OBOS tar samfunns- og klimaansvar og nå omsetter ambisiøse miljøstrategier til konkrete fakta og tiltak, men også fordi boligkjøperne har våknet og stiller stadig flere miljøkrav, sier Hahn.

Prosjektlederen i FutureBuilt forteller at boligkjøper i stadig større grad etterspør miljøboliger med lavt energiforbruk, sunne byggematerialer, deleløsninger, sosiale arenaer og fellesarealer.

– OBOS-satsingen på Fornebu er den foreløpig største og mest ambisiøse vi har vært med på, sier Hahn.

De første boligene står ferdige våren 2024, og målet er at alt står klart i løpet av 2027.