Ambisjoner om å BREEAM-NOR-sertifisere Parsellen

OBOS tar både hensyn til miljøet under hele byggeperioden, og legger til rette for at du enkelt kan ta egne grønne valg etter at du har flyttet inn.

BREEAM står for Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method, og er verdensledende på miljøsertifisering av bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM.

Kjøper du en BREEAM-NOR-sertifisert bolig kan du søke om grønt lån i OBOS-banken. 

Ordningen stiller strenge krav til oss som utbygger og gir deg et hjem der vi har tatt hensyn til miljøet og levert på ulike krav i alle faser av byggingen.

For at boligene vi bygger skal bli BREEAM NOR-sertifisert må vi oppfylle krav i ni kategorier.

Slik tar vi hensyn til miljøet når vi bygger det nye hjemmet ditt i Parsellen

 1. 1. Arealbruk og økologi

  For å hindre utbygging på jomfruelig mark er prosjektet plassert på et tidligere utbygget areal. Ved utgraving av masser håndteres disse i henhold til forurensningssituasjonen, som er kartlagt og dokumentert i en miljøteknisk grunnundersøkelse. Tomtens økologi er også vurdert av sakkyndig økolog. Det jobbes for å forbedre den økologiske verdien ved å etablere stedegne trær og plantearter, blomstereng og grønne tak.

   

 2. 2. Materialer

  Materialvalg er et stort fokusområde, og byggematerialer med lav miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet er prioritert. Vår ambisjon er å velge materialer som er robuste for å minimere skader, slitasje og vedlikehold. Forbrukeren kan forsikre seg om at fraværet av miljøgifter i byggematerialene er dokumentert, og det er benyttet helse og miljøvennlige materialer i bygget. Alt av treverk skal være bærekraftssertifisert. Fra prosjektering til ferdigstillelse sørges det for at utsatte deler av bygg og landskap beskyttes, for å begrense behov for utskiftninger av materialer til et minimum gjennom byggets levetid.

   

 3. 3. Helse og innemiljø

  På Kvarteret jobber vi for mindre helse- og miljøskadelige stoffer i byggene våre, for å sikre et godt inneklima. En akustiker ble tidlig involvert for å sikre at premisser knyttet til gode lydforhold i boligene blir ivaretatt gjennom prosjekteringen. Det gjennomføres lydmålinger for å sikre at relevante områder oppnår de påkrevde nivåer. For å hindre at beboerne får fuktskader i sin bolig er det lagt til grunn et grundig og fortløpende fokus på fuktsikkerhet i forbindelse med prosjektering og utførelse.

   

 4. 4. Energi

  Gjennom å spare energi sparer vi miljøet, og boligene i Parsellen vil være energieffektive. Kjøperne blir informert om energiklassifisering av hvitevarer slik at de har mulighet til å opprettholde en energieffektiv livsstil. Byggene varmes opp ved hjelp av fjernvarme som etter en faglig vurdering er anbefalt som den beste og mest klimavennlige energiforsyningen til prosjektet.

   

 5. 5. Forurensning

  Et godt hjem skal være trygt både for deg, og for omgivelsene. Våre byggemetoder skal medføre minst mulig forurensing til luft og vann, og generere minst mulig støy i byggeperioden. Kvarteret varmes opp ved hjelp av fjernvarme og det er ikke planlagt bruk av kuldemedier i byggenes tekniske anlegg, slik at man unngår utslipp av klimagasser og eliminerer fare for lekkasje.

   

 6. 6. Vann

  Byggene får effektive sanitærløsninger og smarte vannsystemer som bidrar til å få ned forbruket av vann. Det vil installeres vannmålere som måler vann inn til hvert bygg, slik at vannforbruket kan måles og administreres, og på denne måten øke bevisstheten rundt vannforbruk.

   

 7. 7. Transport

  Kvarteret har sentral plassering i Lillestrøm med kort avstand til lokale servicetilbud og buss- og togstasjon. Det etableres sykkel- og gangtraseer inn til byggenes innganger som gir en sikker adkomst. Det er planlagt sykkelparkeringer som i antall, utforming og plassering skal tilfredsstille beboernes behov. På samtlige parkeringsplassene vil bli tilrettelagt for lading til EL-bil.

   

 8. 8. Avfall

  I byggeperioden har entreprenør fokus på minimering av avfall og at så mye som mulig kildesorteres, noe som øker ressursutnyttelsen og er positivt for miljøet. Vi legger også opp smarte løsninger for avfallshåndtering slik at det skal være enkelt for deg å ta over der vi slapp.

   

 9. 9. Ledelse

  En BREEAM-koordinator ble engasjert fra starten av prosjektet og vil sikre ansvarlig byggepraksis helt til bygget står klart. Dette innebærer for eksempel at alt av trevirke som benyttes skal være sertifisert, og energiforbruk på byggeplass overvåkes ved måling av strøm-, vann- og drivstofforbruk. I tillegg gjennomføres tiltak for å sørge for en sikker og tilfredsstillende adkomst til byggeplassen, et godt naboskap og minimal påvirkning på miljøet gjennom
  hele byggeprosessen. Det settes også opp en plan for idriftsettelse av tekniske anlegg for å sikre at disse fungerer som de skal før beboerne flytter inn.

Finn din nye drømmebolig

Finn din nye drømmebolig

Som utbygger har vi ikke bare ansvar for å minimere miljøavtrykket vårt, men vi må også lage gode og funksjonelle hjem som folk liker å bo i. Kanskje finner du din nye drømmebolig hos oss?

Se våre boligprosjekter

Grønt boliglån fra OBOS

Grønt boliglån har bankens beste rente, og tilbys alle som kjøper en BREEAM-NOR-sertifisert bolig. Priseksempel: 5,24 % rente. 2 mill o/25 år, tot. 3,61 mill. Eff. rente 5,41 %.

BREEAM er en registrert merkevare hos BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM merkevaren, logoer og symboler eies av (Copyright) BRE og kan kun gjengis med tillatelse.

Les mer om BREEAM.