Bilde av hage på Fornebu.

Innspill fra innbyggerne er sentralt for god byutvikling

– Byutvikling blir absolutt best de gangene innbyggere får mulighet til å gi innspill i tidlig planleggingsfase

Medvirkningsprosessene har tidligere vært for snevre, startet for sent eller det har vært usikkerhet rundt hva man kan be om innspill til. Derfor innledet OBOS og Léva Urban Design et omfattende innovasjonsarbeid. Arbeidet har resultert i ny innsikt og en bedre kunnskapsutveksling mellom utbygger og innbygger.

 

Foto av Christine Solli Ektvedt som smiler i en rød genser.

Christine Solli Ektvedt, utviklingsdirektør i OBOS, mener at god medvirkning er nøkkelen til å bygge gode byer og bomiljøer.

 

De to siste årene har Christine Solli Ektvedt, utviklingsdirektør i OBOS, vært med på å utvikle et innovativt, digitalt system og nye arbeidsmetoder for medvirkning.

– Vårt mål er å bygge gode nabolag der folk trives. Da må vi vite hva folk drømmer om; hva de ønsker seg mer eller mindre av der de bor, hva vi må bevare og hva vi bør fornye eller tilføre. Det gjør oss i stand til å forstå hvilke dilemmaer vi står ovenfor og å ta smarte valg når byggeprosjekter planlegges, forteller hun.

Medvirkning er en samlebetegnelse på prosesser og aktiviteter som skal sikre at innbyggere får mulighet til å involvere seg og gi innspill til nye planer for byutvikling og boligbygging. Noe medvirkning er lovpålagt av stat og kommune, men OBOS ønsket å gjøre mer.

 

Aslaug Tveit, daglig leder i Léva Urban Design, smiler til kameraet.

Aslaug Tveit, daglig leder i Léva Urban Design, forteller at medvirkning kan dreie seg om det helt nære, som å bevare et skogholt barna leker i, eller større grep.

 

– Medvirkning sikrer at lokale stemmer får gi innspill til utbygginger i eget nabolag. Ofte kommer det fram nyttig innsikt og lokalkunnskap som resulterer i små endringer i tidlig planleggingsfase, sier Aslaug Tveit, daglig leder i Léva Urban Design.

Et hestehode foran

Innovasjonssamarbeidet med Léva Urban Design har resultert i en plattform og et sett med ulike verktøy for medvirkning – som vil etablere en praksis for bedre og bredere medvirkning. Til sammen utgjør dette et helhetlig system med veiledning og hjelpemidler til hvordan man planlegger og gjennomfører medvirkning fra A-Å.

En rekke ansatte i OBOS har vært gjennom et internt utdanningsløp for å bli gode på hvordan medvirkning gjennomføres. I 2022 testes de nye arbeidsmetodene i nye bolig- og byutviklingsprosjekter.

– Tidligere har vi og andre utbyggere fått en del kritikk for å lytte for lite. Det ønsket vi å gjøre noe med, sier Solli Ektvedt.

 

Foto viser deltakere på medvirkningsmøtet om Living Lab som jobber med oppgaver.

 

Aslaug Tveit har lang erfaring med å gjennomføre medvirkningsprosesser sammen med utbyggere. Hun forteller at formålet alltid er å innhente solid kunnskap om områdene som skal bygges ut.

– Vi har over tid observert norske utbyggere. Ofte var medvirkningsaktivitetene for snevre, startet for sent eller det rådet usikkerhet rundt hva man kunne be om innspill til. Derfor har samarbeidet med OBOS handlet mye om å forstå og se hvordan selve prosessene må planlegges. Nå ligger OBOS et hestehode foran andre utbyggere, sier Tveit.

Vil dele kunnskap med resten av bransjen

Etter at piloteringen er gjennomført ønsker både OBOS og Léva Urban Design å dele det de har lært, og mener at det kan være med på å løfte hele bransjen.

– Verktøyet vi har utviklet, og kunnskapen vi har tilegnet oss, ønsker vi på sikt å dele med andre utbyggere. God medvirkning er nøkkelen til å bygge gode byer og bomiljøer og det vil vi at alle skal jobbe sammen for å få til, mener Solli Ektvedt.