Foto viser deltakere på medvirkningsmøtet om Living Lab som jobber med oppgaver.

Medvirkning

Når vi bygger skal det bli et godt sted å bo og et godt sted å leve – for de som flytter inn og de som er på besøk. Hva som skaper et godt miljø, varierer fra sted til sted, og da trenger vi å høre dine meninger og innspill.

Målet vårt er å oppfylle boligdrømmer – og det får vi til med hjelp fra medlemmene våre og engasjerte mennesker. Medvirkning i OBOS handler om å hente inn lokalkunnskap for å kunne forstå stedet bedre, informere om hva som er planlagt og få innspill på spesifikke planer. 

Medvirkningsprosesser har vært kompliserte, så vi har utviklet et skreddersydd verktøy og opplæringsløp som skal gjøre oss bedre framover – og gjøre det enklere å høre dine meninger, bekymringer eller ønsker.

Disse skal løfte medvirkning i OBOS

Disse skal løfte medvirkning i OBOS

– Vi bestemte oss for å satse målbevisst på medvirkning i hele OBOS, og den beste måten å gjøre det på, er å heve kompetansen i organisasjonen

Slik jobber OBOS med medvirkning
Slik former ungdommen et nytt nabolag på Fornebu

Slik former ungdommen et nytt nabolag på Fornebu

8. klassinger imponerte OBOS-juryen med forslag til hvordan vi kan møtes på tvers av generasjoner på Oksenøya Bruk på Fornebu.

Les mer om utfordringen