To gutter som spiller fotball i et OBOS nabolag

Trenger medvirkning for å lykkes

Skal OBOS klare å bygge gode bomiljøer og attraktive boliger, må vi vite hva det er folk ønsker seg.

Som Norges største boligbygger, med over en halv million medlemmer i ryggen, er det helt avgjørende for OBOS å bygge nabolag der folk trives, som er gode oppvekstmiljøer og som bidrar til livskvalitet uansett alder. For å lykkes, er det viktig at folk får mulighet til å si sin mening når et område skal utvikles.

– Vi bygger aldri i et vakuum, og vi trenger derfor innspill fra naboer og de som bruker et nabolag fra før. Samtidig bygger vi for de som skal bo der i framtiden, og vil vite hva de ønsker seg. Flere steder utvikler vi store områder, som på Vollebekk og Ulven, og da trenger vi innspill på hva vi kan tilføre av kvaliteter og hva som allerede finnes, sier Christina Solli Ektvedt, utviklingsdirektør i OBOS.

Gode medvirkningsprosesser der alle interessenter får mulighet til å sin mening til rett tid, gjør også utviklings- og reguleringsprosessen i kommunen smidigere og potensielt raskere. Da øker sjansen for at vi kan ferdigstille boliger til medlemmene våre tidligere, og frigjør både ressurser og midler til å bygge enda mer.

– Byutvikling er komplekst. På noen områder er det myndigheter og faginstanser som må mene mest, mens på andre områder står vi friere til å tilpasse prosjektet etter innspill fra de som bor og bruker stedet, forklarer Ektvedt.

Vi oppfordrer medlemmer og nærmiljøer for fremtidige OBOS-prosjekter til å følge med og melde sin interesse via OBOS.no, slik at man får den siste informasjonen om når det kjøres medvirkningsprosesser for det aktuelle prosjektet.

OBOS har som ambisjon å gjennomføre mer og bedre medvirkning i sine prosjekter og tilbyr derfor alle prosjektlederne et skreddersydd opplegg for å øke kompetansen på hvordan man driver god medvirkning. Opplegget er laget for OBOS av LÉVA Urban Design, som er spesialister på medvirkning innenfor byutvikling.

– Vi vil at prosjektlederne våre skal være like gode på medvirkning som de er på boligutvikling, Plan- og bygningsloven, miljøkrav og planløsninger. Å lytte til de som kjenner et område fra før gjør at vi kan utvikle bedre prosjekter, sier Ektvedt.