Vinnerne av Innovasjonscamp Bærum

Slik former ungdommen et nytt nabolag på Fornebu

8. klassinger imponerte OBOS-juryen med forslag til hvordan vi kan møtes på tvers av generasjoner på Oksenøya Bruk på Fornebu.

– Det var om å gjøre å komme med flest ideer, og så fokuserte vi på de som lot seg mest mulig gjennomføre, forteller Nicolai (13).

Medelevene Liv Rebecca (14), Astrid (14), Ivar (14) og Tor Christian (13) i 8E ved Hundsund skole nikker enig.

På ipaden viser de ivrig fram skissen med forslag til hvordan naboer på tvers av generasjoner kan møtes på Oksenøya Bruk, et område på Fornebu som skal transformeres til boliger med nabolagsfunksjoner.

I mars deltok de på en konkurranse i regi av OBOS, Bærum kommune, Ungt Entreprenørskap og Bærum Næringsråd, der alle 8. klassingene i Bærum kommune ble utfordret til å komme med konsepter for at naboer på tvers av generasjoner kan møtes.

Elever som presenterer på Innovasjonscamp Bærum

Tatt på alvor: Det er ikke ofte ungdommer blir hørt i utbyggingsprosjekter. Med Innovasjonscamp Bærum fikk alle åttendeklassingene i Bærum mulighet til å komme med sine ideer og innspill til hvordan nabolaget på Oksenøya skal bli.

– Ofte er det godt voksne eller pensjonister som bestemmer og påvirker hvordan utviklingen skal være i et område, det er de som er på folkemøter og svarer på undersøkelser. Men det er ungdommen som vil bruke disse områdene i 30 år fremover. Så dette er veldig aktuelt for dem – og viktig at de får bli med å forme nabolagene våre, sier Tor-Evert Lindeland, utviklingsdirektør på Fornebu.

Solceller og sirkulært kretsløp

Til sammen 1500 elever deltok i konkurransen. Blant de 24 bidragene i finalen, var det gjengen fra 8E som utpekte seg.

– Vi vil bruke mat fra parsellhagen ute til kafeen innendørs. Og når det blir kasta mat kan det brukes som kompost i hagen, slik at det er et sirkulært kretsløp, sier Astrid.

På taket ser de for seg solcellepanel, og utenfor kafeen vil de ha et uteområde der man kan sitte på fine dager. I andre delen av bygget ser de for seg en klubb med spill og moro for alle generasjoner, for eksempel sjakk.

– Vi har også tenkt at dette kan være et sted der alle som er ensomme på høytider, som 17. mai og jul, kan samles og feire sammen, sier Ivar.

Skrev opp alle ideene på lapper

Som en del av klubben ser ungdommene for seg en iskiosk, der for eksempel ungdommer kan jobbe og tjene penger.

– Vi har også tenkt at det skal være leksehjelp, siden det er mange eldre som kanskje ikke har så mange å snakke med, og mange barn og unge som ikke har foreldre hjemme og trenger hjelp med lekser, sier Liv Rebecca.

Elevene har kun jobba to skoledager med prosjektet, samt litt hjemme, og synes det var fantastisk å kunne fordype seg i et prosjekt på den måten.

Prosessen starta med at de skrev idéer på post it-lapper.

– Vi leste opp alle høyt, og satte ja og nei ved alle. De vi likte godt sa vi ja til.

Med et vell av ideer var det ikke bare enkelt å velge ut hvilke de skulle fokusere på, men gruppa hadde to holdepunkter – det skulle være de beste ideene som fikk bli med videre, og de skulle være gjennomførbare.

Blant annet kunne de også tenkt seg å ha med en natursti ute, men det ble for omfattende.

Vinnerne av Innovasjonscamp Bærum sitter rundt et bord

Mange ideer: Elevene synes det var gøy å få fordype seg i et prosjekt over flere dager. De startet med å skrive opp alle ideene sine på post-it-lapper, og deretter gå gjennom dem lapp for lapp.

Holdt presentasjon for et stort publikum

Under finalen kunne elevene velge om de ville spille inn en presentasjon på forhånd, eller holde presentasjonen der og da foran 100-150 publikummere. Gruppa i 8E valgte det siste.

– Det var gøy å presentere for andre enn klassekamerater, sier Tor Christian.

– Vi var spesielt nervøse siden vi skulle framføre, i tillegg var vi blant de siste, forteller Ivar.

– Det var veldig gøy å vinne, oppsummerer Liv Rebecca.

Vinnerne av Innovasjonscamp Bærum

Verdige vinnere: Av 1500 åttendeklassinger, var det disse fem som vant Innovasjonscamp Bærum, med sine ideer om hvordan generasjoner kan møtes på tvers på Oksenøya. Øverst fra venstre: Ivar, Astrid, Tor Christian og Nicolai. Liv Rebecca holder diplomet.

Som vinner fikk klassen et diplom og 5000 kroner til klassen. Akkurat hva pengene skal brukes til, har de ikke tenkt ut ennå.

Klasseforstander Christian Arntzen er veldig fornøyd og ikke minst stolt over elevenes innsats.

– Det var veldig høyt nivå i konkurransen, og elevene tok virkelig oppgaven seriøst. Det virket som om alle syntes det var gøy å jobbe med et sånt prosjekt.