Mario Vahos holder presentasjon på storskjerm sammen med Kent Olav Hovstein Nordby. I forgrunnen ser vi fire personer som følger med på presentasjonen.

Trivsel i trykkerihallene

Når det nye nabolaget i Nydalen skal utformes, står lokal medvirkning høyt på agendaen.

– Hvordan kan Trykkerihallene bli et samlingspunkt for hele Nydalen og bydelen? Og ikke minst hva bør de inneholde av program og aktiviteter? Dette håper vi å komme nærmere et svar på her i dag, sier Kent Olav Hovstein Nordby, prosjektlederassistent i OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu.

Bydel Nordre Aker og OBOS Nye Hjem inviterte nylig lokale foreninger, utvalg og grupper til en workshop, der målet var å få innspill og idéer til de nye Trykkerihallene i Nydalen. I forbindelse med at Sandakerveien 121 om noen år skal bli et nytt og grønt nabolag ønsker OBOS å transformere deler av Trykkerihallene til å bli et naturlig samlingspunkt i bydelen.

Ambisjonen er at hallene skal fylles med innhold som kommer beboerne i området til gode. Med mål om å begynne med bygging i 2025, skal det til slutt bli rundt 700 leiligheter i tillegg til et utadrettet program i Trykkerihallene og en ny park i Nydalen. Byggeareal vil utgjøre 55 prosent, mens fremtidige byrom og grøntområder vil utgjøre 45 prosent av tomten utover park. Det er også planlagt bygging av en barnehage med seks avdelinger.

 

Tre mennesker som skriver og arbeider ved et bord.

 

Sikre et godt tilbud

Bent Gether-Rønning, spesialkonsulent for miljø, plan og samferdsel i Bydel Nordre Aker, er en av initiativtakerne til arrangementet. Sammen med OBOS Nye Hjem ønsker bydelen å planlegge for positiv aktivitet i Trykkerihallene.

– Da vi hadde et møte i fjor høst, fant vi ut at vi skulle innkalle til en workshop for å finne ut hva de ulike aktørene ønsker at Nydalen skal være i fremtiden. Det er mange ulike behov og det oppstår selvfølgelig spørsmål i forbindelse med utbyggingen. Da er det viktig å være tidlig på når det gjelder dialogen, sier Gether-Rønning.

Han ønsker å sikre at bydelens innbyggere får et godt tilbud, han har også den kommende generasjonen i bakhodet når han ser for seg fremtidens Nydalen.

– Det skjer en transformasjon og vi har felles interesse av å sikre at denne prosessen er god.

 

Flere mennesker samlet i et møtelokale

 

Tidlig medvirkning

Medvirkning er et viktig begrep når OBOS setter i gang nye prosjekter rundt om i landet. Dette skal sikre at innbyggere får mulighet til å involvere seg og gi innspill til nye planer for byutvikling og boligbygging. Noe medvirkning er lovpålagt av stat og kommune, men OBOS ønsker å gjøre mer.

– Vi ønsker å starte så tidlig som mulig med medvirkning. Jo tidligere vi får innspill, desto mer realistisk er det at vi kan etterkomme ønskene, sier Christina Solli Ektvedt, utviklingsdirektør i OBOS.

Under ettermiddagens workshop satte OBOS i gang idémyldring og digital avstemming via Kahoot! for å innhente forslag til hva Trykkerihallene kan fylles med i fremtiden. Deltagerne fikk komme med idéer, og til slutt stemte deltagerne på de ulike forslagene. Åpen scene, gjenbrukskafé, ungdomsklubb, lekeplasser, bibliotek og mulighet for sjakk og spillrom var bare noen av forslagene til hva Trykkerihallene kan fylles med når bygget står ferdig i 2027. Det ble også diskutert hvem området skal være for, hvilke målgrupper som skal nås – og barn og unge kom langt opp på ønskelisten.

– Bydelen trenger flere gratis møteplasser for unge, det er kanskje noe av det viktigste. Et samlingspunkt som dette vil være en nyskapning for området, sier Julie Myhre Barkenæs, leder av Miljø-, plan- og samferdselskomitéen i Nordre Aker.

Hun synes prosjektet er spennende, og liker tanken på at det grønne er i fokus.

– Det er fint å se at bygningen skal ligge mot en park. Det er viktig å sikre at det blir gode overganger mellom områdene inne og ute, og at dagslyset får mulighet til å slippe inn, sier hun.

Kent Olav Hovstein Nordby i OBOS Nye Hjem er fornøyd med kveldens seanse og de idéene som deltakerne kom med. For han er det viktigste i prosessen å tenke medvirkning fra sluttbrukeres perspektiv. Det er deres behov som står i fokus.

– Tidligere var det arkitekten tegnet byen alene til punkt og prikke. Nå ser man at de beste stedene i byene er de områdene der lokalbefolkningen har tatt eierskap og har vært med å definere innholdet selv. Det er et mål for oss i OBOS at de stedene vi bygger, skal bli gode og velfungerende nabolag som blir til gjennom samarbeid og dialog. Det er det vi forsøker å få til her i Nydalen, sier Nordby.