Bilde viser to kvinner som ser på en vegg med masse små bilder av Fornebu.

Hva er medvirkning?

Medvirkning handler om retten og muligheten din til å kunne ytre dine meninger, bekymringer eller ønsker.

Medvirkning er en samlebetegnelse på prosesser og aktiviteter som sikrer at du får muligheten til å involvere deg i utviklingen av et område, nabolag eller boligprosjekt. OBOS har en ambisjon om å gjøre bedre og bredere medvirkning, og ikke bare oppfylle minimumskravet.

En medvirkningsprosess handler om å hente inn lokalkunnskap for å kunne forstå stedet bedre, informere om hva som er planlagt og hente inn innspill til spesifikke planer. Dette gjennomføres tidlig i planleggingen, da det fortsatt er mulig å gjøre endringer i planene for byutviklingen og byggingen.

Les mer om hvorfor vi trenger medvirkning

 

Medvirkningsprosessen

 1. Illustrasjon av mennesker som snakker sammen

  1. Innsikt

  For å få en god forståelse for stedet og behovet trenger vi innsikt fra de som bor i området og de som planlegger å flytte dit. Her gjennomfører vi dybdeintervjuer og digital medvirkning for å få bred informasjon. Innsikten blir brukt til å finne ut hva som er viktig å fokusere på videre i utviklingen av området, nabolaget eller boligprosjektet. 

   

 2. Illustrasjon av to hender som hilser

  2. Innspill

  Etter å ha samlet god innsikt, må vi få innspill på hvordan vi kan løse utfordringene, og tilpasse utviklingen etter behovene og ønskene. Da inviterer vi de som ønsker å komme med innspill, har gode idéer eller har tanker om hva som er viktig i utviklingen av området til en nabolab, visjonsjakt eller arbeidsverksted.

   

 3. Illustrasjon av en overdimensjonert sjekkliste og en liten mann som huker av

  3. Validering

  Basert på innsikten og innspillene, framlegger vi en plan for veien videre. Her får alle muligheten til å påvirke planen. Vi formidler planen godt til alle som er interessert på en enkel og visuell måte. I planprosesser kalles dette høringer. Det betyr at du kan sende en skriftlig merknad til planen gjennom digital medvirkning, utstillinger og informasjonsmøter.