Hva har blitt gjort på Fornebu

Siden 2019 har vi satset på bedre og bredere medvirkning på Fornebu. I løpet av årene, har flere gitt sine innspill på utviklingen av hele Fornebu, pluss påvirket konkrete plansaker. Innsikten har vi også delt med Bærum kommune.

 1. Illustrasjon av solcellepaneler på toppen av to bygninger og en sol som skinner.

  2021

  Digital medvirkning: Fornebuporten bolig

  I løpet av november og desember ble det sendt ut en digital spørreundersøkelse til beboerne i Stabekk og på Fornebu. Undersøkelsen hadde som mål å få en bedre forståelse for hvordan beboere på fastlandssiden bruker området i dag, og hvilke ønsker de har for framtiden. Resultatene kommer, så følg med her.

  Digital medvirkning: Nansenparken

  Høsten 2021 ble det sendt ut en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan Nansenparken blir brukt i dag. Og for få innspill til framtidige ønsker, behov og videreutvikling av parken og pallekarmene. Du kan lese mer om undersøkelsen og se resultatene her.

  Informasjonsmøte: Oksenøya bruk

  I desember 2020 og januar 2021 ble det holdt to informasjonsmøter for Oksenøya Bruk før det ble satt i gang noen formelle prosesser slik at alle ble informert om utviklingen videre.

   

   

 2. Illustrasjon av solcellepaneler på toppen av to bygninger og en sol som skinner.

  2020

  Visjonsjakt: Oksenøya Bruk

  Høsten og vinteren 2020 ble det gjennomført en delvis fysisk og delvis digital visjonsjakt for medvirkning til et planprosjekt. Her ble det satt opp en aktivitetsløype for å samle inn tanker og idéer knyttet til utviklingen av Oksenøya Bruk. Totalt var det 67 personer som deltok på visjonsjakten. Les mer om visjonsjakten her.

  Åpen utstilling: Drop-in arrangement

  9. mars 2020 ble det gjennomført et åpent drop-in arrangement for å informere om resultatene fra Fornebu-undersøkelsen. Du kan se plansjene som var utstilt her.

   

   

 3. Illustrasjon av solcellepaneler på toppen av to bygninger og en sol som skinner.

  2019

  Dybdeintervju: Urban songlines

  Høsten/vinteren 2019 ble det utført Urban songlines i forbindelse med den sosiokulturelle stedsanalysen på Fornebu. Dette er en intervjumetode som gir god dybdeinnsikt i intervjuobjektets bruk av lokalsamfunnet. Intervjuene ble gjennomført for å få en større forståelse for hvordan det er å bo, jobbe og leve på Fornebu. Les utdrag fra dybdeintervjuet her.

  Digital undersøkelse: Nansenløkka (b9.4) og Storøykilen (b9.6)

  I september og oktober ble det gjennomført to enkle spørreundersøkelser, hvor det ble gitt direkte innspill til plansaker. Totalt var det 136 personer som deltok i spørreundersøkelsene. 
  Du kan lese om resultatene for b9.4 (Nansenløkka) her.
  Du kan lese om resultatene for b9.6 (Storøykilen) her.

  Medvirkning med barn og unge

  Høsten 2019 ble det gjennomført et eget skolebesøk, hvor barn kunne gi innspill på plansakene til boligprosjektene Nansenløkka (b9.4) og Storøykilen (b9.6). I tillegg ble det arrangert en spillkveld med ungdommer slik at de kunne gi innspill på to plansaker, og bidra til kunnskapsgrunnlaget for den sosiokulturelle stedsanalysen. Les delrapporten for arbeidet her.

  Nabolab: Nansenløkka (b9.4) og Storøykilen (b9.6)

  Det ble gjennomført en Nabolab høsten 2019 i forbindelse med plansaken til Nansenløkka (b9.4) og Storøykilen (b9.6). Nabolab er et arrangement der nabolaget kan møtes, diskutere og prate. I tillegg til å gjøre kreative aktiviteter sammen for å bidra til utviklingen av eget nærmiljø. Totalt var det 170 personer som deltok.

  Fornebuundersøkelsen 2019

  Høsten 2019 ble det gjennomført en undersøkelse for hele Fornebu, hvor formålet var å hente inn storskala og mangfoldige innspill til bruk og interesser på Fornebu. Undersøkelsen ga et viktig grunnlag for den sosiokulturelle stedsanalysen for Fornebu. Den sosiokulturelle stedsanalysen kan du lese her.