Hjelp oss å utvikle Fornebu

Fornebu skal bli et godt sted å bo og et godt sted å leve – for de som flytter inn og de som er på besøk. For å oppnå dette, trenger vi å høre innspillene dine.

Hva som skaper et godt bo- og nærmiljø, varierer fra sted til sted og må tilpasses hvert nabolag. På Fornebu jobber vi aktivt med å høre meningene og innspillene til de som allerede bor i området og de som tenker å flytte til Fornebu.

I planleggingen og utviklingen av Fornebu gjennomfører vi kontinuerlig medvirkningsprosesser, hvor du kan delta og påvirke prosjektene. Du kan være med å påvirke spesifikke plansaker eller sende oss forslagene dine til hvordan Fornebu kan bli et mer attraktivt sted å bo, leve og besøke.

 

Hjelp oss å utvikle Oksenøya bruk

Hjelp oss å utvikle Oksenøya bruk

Oksenøya bruk er nytt boligprosjekt som planlegges på Fornebu, på det historiske området Oksenøya bruk. Her skal vi videreutvikle området med cirka 220 nye boliger og servicefunksjoner for å skape et nytt naturlig nav og møtedestinasjon.

Følg og påvirk prosessen her
Bli med å påvirke Flytårnet stasjon

Bli med å påvirke Flytårnet stasjon

Bli med å påvirke framtiden til Flytårnet stasjon felt 8.4! Vi ønsker dine innspill og ideer i forbindelse med oppstarten av reguleringen for felt S8.4 Flytårnet stasjon. Vi er opptatt av å skape et område som er tilpasset beboernes og brukernes behov, og dine innspill gir oss bedre innsikt i hvordan vi kan skape et helhetlig og funksjonelt sted. Send dine innspill og ideer til prosjektutviklingen.

Send oss en e-post
Gjennomført medvirkning

Gjennomført medvirkning

Siden 2019 har mange gitt oss sine innspill i store, omfattende prosesser og på enkelt plansaker. Dette har ikke bare påvirket våre planforslag, men brukes aktivt i utformingen av visjoner og som grunnlag i framtidige plansaker.

Se hva som har blitt gjort hittil

Medvirkning på 1-2-3

Medvirkning handler kort fortalt om din rett og mulighet til å ytre dine meninger, bekymringer eller ønsker som du mener er viktig.

Har du noen innspill?

Vi vil gjerne høre mer om det! Målet vårt er å bygge områder, nabolag og boliger som er attraktive for deg. Du kan sendes oss dine tanker, bekymringer og innspill.